Gästateljéer

Syftet med stödet

Västra Götalandsregionens kulturnämnd inbjuder alla yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare bosatta i Västra Götalandsregionen till att söka gästateljévistelser i Detroit eller på ett valfritt ställe, i syfte att erbjuda kulturarbetare möjlighet till att under en tid arbeta och verka i nya spännande miljöer.

Vem får söka stödet?

Samtliga konstnärer och konsthantverkare bosatta och yrkesverksamma inom Västra Götalandsregionen både kan och bör söka.

Behandling och beslut

Urval och beslut gällande gästateljévistelserna görs av en för ändamålet tillsatt expertjury på två personer med specialkompetenser inom konst, konsthantverk och relaterat.

Kulturchefen beslutar löpande efter juryförslag i samband med de olika ansökningstiderna.

Juryn utgörs av:

  • Meira Ahmemulic – konstnär
  • Peter Eccher – konstnär

Ansökningsförfarande

Skriv max en A4-sida där du beskriver din konstnärliga verksamhet och vad gästateljévistelsen kan tillföra. Bifoga CV samt 4-5 arbetsprover (inga original) till ansökan.

Gästateljéansvariga på Västra Götalandsregionens koncernavdelning kultur tar i samarbete med de utvalda konstnärerna kontakt med det föreslagna stipendiemålet och initierar gemensamt möjlighet för den planerade vistelsen.

Ansökan skickas till:

Koncernavdelning kultur
Box 1091 405 23 Göteborg

Märk kuvertet: Fri gästateljé

Redovisning

En kort rapport ska skickas till koncernavdelning kultur efter avslutad vistelse.

Ansökan

Håll utkik här på hemsidan och på vår Twitter-kanal för 2017 års ansökningsdatum. I höst öppnar vi ansökan igen.

Dan Fröberg

Regionutvecklare – Gästateljéer och stipendier
Telefonnummer
E-post
Tillgänglig mån-ons
Senast uppdaterad: 2017-06-07 11:28