Gästateljé i Beijing

Västra Götalandsregionens kulturnämnd utlyser en gästateljévistelse i Beijing, Kina. Vistelsen avser perioden 1/10 - 30/11 2017.

Syftet med stödet

Stödets syfte att erbjuda kulturarbetare möjlighet till att under en tid arbeta och verka i nya spännande miljöer.

Vistelsen avser perioden 1/10 - 30/11 2017.  Till stipendievistelsen ingår även flygresa Sverige/Kina tur- och retur samt en månatlig stipendesumma på 11.000Y. Summan utbetalas till stipendiaten en gång per månad, det vill säga totalt två gånger under vistelsen.

Vem får söka stödet?

Alla yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare bosatta i Västra Götalandsregionen har möjlighet att söka gästateljévistelsen.

Behandling och beslut

Urval och beslut gällande gästateljévistelserna görs av en för ändamålet tillsatt expertjury på två personer med specialkompetenser inom konst, konsthantverk och relaterat.

2017 års jury består av:

  • Carina Fihn - konstnär, grafiker
  • Jesper Norda - konstnär, ljudkonstnär

Kulturchefen beslutar löpande efter juryförslag i samband med de olika ansökningstiderna.

Ansökningsförfarande

Skriv max en A4-sida där du beskriver din konstnärliga verksamhet och vad gästateljévistelsen kan tillföra. Bifoga CV samt 4-5 arbetsprover på representativa verk. Ansökan skickas till ansvarig handläggare, se kontaktuppgift nedan.

Ansökan öppnar den 1 juni 2017 med sista ansökningsdag den 31 juli 2017. De som beviljats vistelsen kommer att meddelas i mitten av augusti 2017.

Ansökan skickas till:

Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23
Göteborg

Märk kuvertet: "Gästateljé Beijing 2017"

Redovisning

En kort rapport ska skickas till koncernavdelning kultur efter avslutad vistelse.

Om ateljén

Den kombinerade gästateljén och bostaden ligger centralt i Beijing, inlemmad i utkanten av det så kallade "Caochangi Art Zone"; ett konstkvarter skapat av konstnären Ai Weiwei, där ett flertal erkända kinesiska konstnärer både bor och verkar. Området inhyser även en rad internationella gallerier.

Dan Fröberg

Regionutvecklare – Gästateljéer och stipendier
Telefonnummer
E-post
Tillgänglig mån-ons
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20