Gästateljé i Detroit, USA

Västra Götalandsregionens kulturnämnd utlyser en gästateljévistelse i Detroit, USA. Vistelsen avser perioden 1/3 - 30/4 2018.

Syftet med stödet

Stödets syfte att erbjuda kulturarbetare möjlighet till att under en tid arbeta och verka i nya spännande miljöer.

Vistelsen avser perioden 1/3 - 30/4 2018. Till stipendievistelsen ingår även flygresa Sverige/Detroit tur- och retur samt en månatlig stipendiesumma på 15.000 SEK. Summan utbetalas till stipendiaten en gång per månad, det vill säga totalt två gånger under vistelsen.

Vem får söka stödet?

Alla yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare bosatta i Västra Götalandsregionen har möjlighet att söka gästateljévistelsen.

Ansökningsförfarande

Skriv max en A4-sida där du beskriver din konstnärliga verksamhet och vad gästateljévistelsen kan tillföra. Bifoga CV samt 4-5 arbetsprover (inga original) till ansökan. Vem som beviljas stipendium beslutas av vår expertjury.

Sista dag för ansökan, 15 december 2017. Stipendiaten offentliggörs på vår hemsida senast 20 januari.

Ansökan skickas till

Koncernavdelning kultur 
Box 1091 
405 23 Göteborg

Märk kuvertet: "Gästateljé Detroit 2018". Insända ansökningar returneras ej.

Behandling och beslut

Urval och beslut gällande gästateljévistelserna görs av en för ändamålet tillsatt expertjury på två personer med specialkompetenser inom konst, konsthantverk och relaterat.

Juryn består av:

  • Carina Fihn - konstnär, grafiker
  • Jesper Norda - konstnär, ljudkonstnär

Redovisning

En kort rapport ska skickas till koncernavdelning inom 42 dagar efter avslutad vistelse.

Dan Fröberg

Regionutvecklare – Gästateljéer och stipendier
Telefonnummer
E-post
Tillgänglig mån-ons

Om ateljén

Popps Packing är en konstnärsdriven gästateljé, projektplats och utställningsrum, beläget i Hamtramck, Detroit, Michigan. Popps Packing drivs av Faina Lerman och Graem Whyte, och erbjuder förutom ett kombinerat bostads- och studioutrymme, även ett digert program av utställningar, nationella och internationella samarbeten inom områden såsom konstnärliga/arkitektoniska interventioner i närområdet, nyskapande installationer med "funnet material" samt filosofiska nytolkningar av modernt stadsliv, konst och pågående processer.

Senast uppdaterad: 2017-11-13 12:06