Detroit

Vistelsen inträffar under perioden 1 mars-30 april 2018. Under vistelsen finns möjlighet till kontakter med gallerier, museer och konstnärsnätverk i staden. Vår kontaktperson introducerar dig till konstlivet i Detroit. Endast sökande inom området bildkonst.

Ansökningsförfarande

Skriv max en A4-sida där du beskriver din konstnärliga verksamhet och vad gästateljévistelsen kan tillföra. Bifoga CV samt 4-5 arbetsprover (inga original) till ansökan. Vem som beviljas stipendium beslutas av vår expertjury.

Ansökan skickas till

Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

Märk kuvertet: "Gästateljé Detriot 2017". Insända ansökningar returneras ej.

Redovisning

En kort rapport ska skickas till koncernavdelning inom 42 dagar efter avslutad vistelse.

Ansök

Sista datum för ansökan är 15 december 2017 med beslut senast 15 januari. Stipendiaten presenteras på hemsidan.

Dan Fröberg

Regionutvecklare – Gästateljéer och stipendier
Telefonnummer
E-post
Tillgänglig mån-ons
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20