Valfria gästateljévistelser

Detta är ett tillfälle för alla verksamma konstnärer i Västra Götaland att ytterligare precisera och vidareutveckla sina konstnärliga uttryck genom att själva söka upp den ultimata ateljeplatsen. Således föreslås vistielsegrunderna själv av den sökande, som själv också ska ha initierat kontakter.

Den sökande ska motivera vad en vistelse kan tillföra konstnärskapet. Koncernavdelning kultur tar sedan kontakt med ateljén och kommer överens om lämplig tid. Dessa stipendier kan sökas oavsett konstområde.

Ansökningsförfarande

Skriv max en A4-sida där du beskriver din konstnärliga verksamhet och vad gästateljévistelsen kan tillföra. Bifoga CV samt 4-5 arbetsprover (inga original) till ansökan. Beslut om vem som beviljas stipendium fattas av vår expertjury.

Gästateljéansvarig på koncernavdelning kultur tar, efter urval, kontakt med det föreslagna stipendiemålet, och initierar möjlighet för den planerade vistelsen.

Ansökan skickas till:

Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

Märk kuvertet: "Fri gästateljé"

Insända ansökningar returneras ej.

Redovisning

En kort rapport ska skickas till koncernavdelning kultur inom 42 dagar efter avslutad vistelse.

Dan Fröberg

Regionutvecklare – Gästateljéer och stipendier
Telefonnummer
E-post
Tillgänglig mån-ons

Ansök

Sista ansökningsdag är 15 december 2017.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20