Biografstöd

Syftet med stödet

Västra Götalandsregionens kulturnämnd uppmuntrar biografutveckling i hela Västra Götaland. Biografstödet ska stimulera kommuner och biografägare i Västra Götaland att arbeta långsiktigt med publik- och repertoarutveckling för att göra biograferna till levande och angelägna mötesplatser.

Stödet ska bidra till

  • nya visningsformer och blandad repertoar
  • att nå och angå nya publikgrupper
  • fortbildning av biografpersonalen

Kulturnämnden prioriterar enligt följande:

  • lokalt samarbete mellan biograf och föreningsliv
  • delregionala samarbeten
  • samverkan med nya och oväntade aktörer
  • spridning av metoder och goda exempel
  • aktiviteter som bidrar till interkulturell dialog, jämställdhet, internationalisering och ökad tillgänglighet

Vem får söka stödet?

Biografstöd kan sökas av juridiska personer, företrädesvis ideella föreningar och kommuner.

En förutsättning för att få stöd är lokal medfinansiering med minst 50 procent. 

Behandling och beslut

Ansökningarna bedöms av koncernavdelning kultur i samråd med Kultur i Väst.

Ansökan ska innehålla fullständig information om sökande, projektets innehåll, start- och slutdatum samt på vilket sätt projektet bidrar till regional utveckling samt budget.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Ansök om biografstöd

Ansökningsperioden är nu stängd

Ansökan öppnar 2018

Ylva Gustafsson

Regionutvecklare – Film, bildkonst, fria kulturlivet och internationell samordning
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22