Frispel - ansökan

Läs igenom information och kriterier här innan du fyller i formuläret.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bifoga bilagor/arbetsprover

Arbetsproverna ska vara koncernavdelning kultur tillhanda senast sista ansökningsdatum.

Arbetsproverna skickas med post eller e-post till:
Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

Epost: E-postadress

Märk kuvertet eller eposten: FRISPEL

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20