Kommunalförbundens tillväxtmedel

Västra Götalandsregionens kulturnämnd förstärker kommunalförbundens tillväxtmedel med en miljon kronor årligen. Stödet kallas ”Kulturmiljonen” och är särskilt riktad till insatser inom kulturområdet. Kulturmiljonen administreras och beslutas av respektive kommunalförbund.

Kulturnämnden finansierar tillsammans med kommunalförbunden en processledare som ska fungera som ett stöd för utveckling av kultursatsningar och kulturprojekt. Kontakta respektive kommunalförbund för information om kriterier och ansökningstider.

Information om tillväxtmedel: Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund
Kontaktperson: Anna Laang
E-postadress

Information om tillväxtmedel: Skaraborgs kommunalförbund
Kontaktperson: Isabel Eriksson
E-postadress

Information om tillväxtmedel: Fyrbodals kommunalförbund
Kontaktperson: Marianna Andersson
E-postadress

Information om tillväxtmedel: Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen
Kontaktperson: Marie Bergdahl
E-postadress

Sofia Lubian

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-07 15:26