Ungdomsorganisationer

Kulturnämnden betonar vikten av att alla generationer finns med i organisationslivet. Det är viktigt att den yngre generationens får möjligheter att utvecklas och påverka samhället. Genom intresseorganisationer får den yngre generationen kunskap om samhällets demokratiska uppbyggnad.

Vem får söka stödet?

Regionens mål med bidragsgivning till ungdomsförbundens distriktsorganisationer är att stödja en verksamhet som syftar till att utveckla organisationens ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande funktioner.

Behandling och beslut

Bidraget bygger på antal medlemmar, antal lokalavdelningar samt deltagardagar. Ett förskott av bidraget betalas ut i slutet av januari, och är 30% av föregående års bidrag. Efter inlämnande av redovisningsblankett, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning utbetalas resterande 70% i slutet av juni, men då beräknat och justerat med årets bidrag.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

 Mer information, logotyp och verktyg finns här.

 

Ansökan

Ansökningsperiod: 1 januari-15 april

Ansökan görs på redovisningsblankett nedan.

Anna Karlsson

Administrativ koordinator
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-12-12 10:28