Vilniusregionen

Sedan slutet av 2014 har kulturnämnden i Västra Götaland ett samarbetsavtal med Litauiska regionen Vilnius.

De områden som identifierats som tänkbara utvecklingsområden är bland annat konsthantverk, barockkultur, historiska besöksmål, scenkonst, kulturarv, teater – särskilt riktat mot barn och unga samt ungdomars deltagande i kultur och idrott.

Under 2015 kommer ett antal "matchmaking-arrangemang" att genomföras i såväl Västra Götaland som i Vilnius för att hitta lämpliga former för det fortsatta samarbetet.


Publicerad: 2017-03-28 13:18