Nyheter

Handläggningen är klar. Gästateljéstipendiater 2018 är utsedda.

Kulturnämnden har nu tagit beslut i höstens ansökningsomgång av Utvecklingsprojekt. Totalt tilldelades 54 projekt en summa på 9 615 000 kronor.

Under sju månader ska Borås tidning vara testmiljö för en redaktion bestående av unga vuxna som själva, men under handledning av Borås tidning, ska identifiera relevanta ämnen, vinklar, vilka som får komma till tals i artiklar samt vilka plattformar som används bäst för spridning av nyheter. Projektet finansieras av kulturnämnden och genomförs i samarbete med Medier och Demokrati på Lindholmen Science Park, Borås tidning, Södertörns högskola och RISE.

Göteborgs Naturhistoriska Museum får fri entré, det beslutade Västra Götalandsregionens kulturnämnd idag.

Färgkonstnären Jeanette Schäring spenderade tre månader i Madagaskar efter att ha blivit beviljad en gästateljévistelse av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Senast uppdaterad: 2018-03-06 11:02