Kreativa Europa-dag 1 september

En dag då du får information om de båda delprogrammen inom Kreativa Europa: Kultur och MEDIA.

Kultur i Väst och TILLT arrangerar en dag då du får information om de båda delprogrammen inom Kreativa Europa: Kultur och MEDIA. För Kultur får du information med fokus på idén med och prioriteringarna i programmet. För MEDIA får du en mer allmän information då deras program innefattar många olika möjligheter till stöd inom den audiovisuella industrin.

Läs mer om informationsdagen på Kultur i Västs hemsida om Kreativa Europa 1 september 2017