Mänskliga rättigheter

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så inleds den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948). Mänskliga rättigheter beskriver vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för varje människa. Det berör därför alla individer och samhällsområden.

Kommittén för mänskliga rättigheter

Kommittén har uppdraget att ta initiativ, utarbeta förslag, vara remissorgan och rådgivare till regionstyrelsen i frågor som rör mänskliga rättigheter. Avdelning mänskliga rättigheter är tjänstemannastöd för att förverkliga det uppdraget.

Vad gäller för Västra Götalandsregionens verksamheter

För att mänskliga rättigheter ska respekteras i Västra Götalandsregionens verksamhet behöver beslut ta hänsyn till mänskliga rättigheter och verksamheterna präglas av delaktighet, jämlikhet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande.

Mänsk rättigheterVGR
RT @Manskligarattig: Är du disputerad? 2 uppdragsforskningsprojekt om 600 tkr utlyses av kommittén för mänskliga rättigheter t o m 21/9! h…
VGRiAlmedalen VGR Västsvenska Arenan
RT @VGRiAlmedalen: Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på @vgregion , om satsningen Fullföljda studier. https://t.co/gMjSj8wY85 @Arenan2017 @…
Socialdepartementet Åsa Regnér
RT @socialdep: Regeringsbeslut av lagrådsremiss med förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag. #barnrätt @regner_asa https://t.c…
Är du disputerad? 2 uppdragsforskningsprojekt om 600 tkr utlyses av kommittén för mänskliga rättigheter t o m 21/9!… https://t.co/QoxUuSnNJN
Kristina Grapenholm
Västsverige - rätt plats för ny MR-institution. Debattartikel i dagens GP - @grapenholm är en av debattörerna. https://t.co/7OouFpzvTM
bild-387433651334978_1442992559112410
21 juni - 21 september utlyser kommittén för mänskliga rättigheter två uppdragsforskningsprojekt om vardera 600 000 kronor. Är du eller någon du känner disputerad, lic eller motsvarande? Sök här http://bit.ly/2svJSci - Om hbtq-personers upplevelse av bemötande inom hbtq-diplomerade verksamheter - Dilemman i vårdsituationer utifrån de mänskliga rättigheterna

Viveca Reimers

Avdelningschef
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-06-28 14:56