Barnets mänskliga rättigheter

Webbutbildning "Barnkonventionen - från teori till praktik"

Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om barnets mänskliga rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen.

Liselott Johansson

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:39