Barnets mänskliga rättigheter

Det övergripande målet för Västra Götalandsregionens barnrättsarbete är att barns och ungas rättigheter ska beaktas. Västra Götalandsregionen är som offentlig verksamhet skyldig att tillgodose barns rättigheter eftersom Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. Regeringen har nu också gett besked om att Barnkonventionen ska bli svensk lag 2018.

Webbutbildning "Barnkonventionen - från teori till praktik"

Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om barnets mänskliga rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen.

 

 

Liselott Johansson

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-04-04 16:39