Dialog och samråd

Kommittén för mänskliga rättigeheter har fem samråd där kommitténs politiker träffar företrädare för organisationer i civilsamhället. Samråden är forum där deltagarna bidrar med erfarenhet, perspektiv och kunskap utifrån sina olika roller.

Intresserad av att påverka Västra Götalandsregionen?

Kommittén behöver hjälp med att utveckla Västra Götalandsregionens arbete med att säkerställa de mänskliga rättigheterna för invånarna.

Organisationer kan anmäla intresse av att delta och kommittén för mänskliga rättigheter fattar beslut. Tanken är att organisationerna som anmäler sitt intresse kan vara med hela mandatperioden, vilket innebär fyra år. Samråden ses oftast fyra eller fem gånger varje år. Just nu finns bara ett begränsat utrymme för att ta emot eventuellt nya intresserade organisationer.

De olika samråden

Den här mandatperioden finns fem samråd.

Samrådet för funktionshindersfrågor

Samrådet för jämställdhet och HBTQ-frågor

Samråd för mänskliga rättigheter

Samrådet för ålder

Samrådet för nationella minoriteter, saknar idag egen webbsida.

Syftet med samråden som är knutna till kommittén för mänskliga rättigheter är:

  • att öka skyldighetsbärarens, Västra Götalandsregionens kunskap om rättighetsbärarnas situation och öka förståelsen för vad som kan förbättras
  • att stärka rättighetsbärarna genom att organisationerna får insyn i beslutsvägar och aktuella uppdrag i Västra Götalandsregionen

Riktlinjer för kommittén för rättighetsfrågors samråd

Senast uppdaterad: 2017-04-04 15:52