Dialog och samråd

Kommittén för mänskliga rättigheter har fem samråd där kommitténs politiker träffar representanter för organisationer i civilsamhället. Deltagarna bidrar med erfarenhet, perspektiv och kunskap utifrån sina olika roller.

Fem samråd

Samråd för funktionshindersfrågor

Samråd för jämställdhet och HBTQ-frågor

Samråd för mänskliga rättigheter

Samråd för ålder

Samråd för nationella minoriteter

Samråden är till för att:

  • öka skyldighetsbärarens, Västra Götalandsregionens kunskap om rättighetsbärarnas situation och öka förståelsen för vad som kan förbättras
  • stärka rättighetsbärarna genom att organisationerna får insyn i beslutsvägar och aktuella uppdrag i Västra Götalandsregionen

Riktlinjer för kommittén för rättighetsfrågors samråd

Vill du påverka Västra Götalandsregionen?

Din organisation kan vara med och utveckla Västra Götalandsregionens arbete med att se till att våra invånare får sina mänskliga rättigheter tillgogodsedda, genom att delta i ett av samråden. Eftersom vi är i slutet av en mandatperiod finns det inte så många nya platser just nu, men vi behåller din intresseanmälan och ser om din organisation kan komma med 2018 och framåt.

Mejla E-postadress

Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar om vilka organisationer som ska få representantion. Organisationerna  ska kunna vara med hela mandatperioden, alltså fyra år. Samråden ses ungefär fyra eller fem gånger per år.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:39