Samrådet för ålder

I samrådet för ålder samlas representanter från kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen och organisationer som bevakar och företräder frågor som rör barns och äldres mänskliga rättigheter. Syftet med samrådet är att samla erfarenheter och kunskaper från civilsamhället för att främja och utveckla Västra Götalandsregionens arbete med barns och äldres mänskliga rättigheter.

Organisationer

Rädda Barnen
Kontaktperson: Camilla Nygren
E-post: E-postadress
www.raddabarnen.se

Göteborgs Räddningsmission
Kontaktperson: Jenny Axebrink
E-post: E-postadress 
www.raddningsmissionen.se

Bris
Kontaktperson: Elisabeth Valinder
E-post: E-postadress
www.bris.se

Tjejjouren Väst
Kontaktperson: Mikaela Nissén
E-post: E-postadress
www.tjejjourenvast.se

Fryshuset
Kontaktperson: Nadja Aria-Garystone
E-post: E-postadress 
www.fryshuset.se

Sveriges pensionärsförbund – SPF Seniorerna
Kontaktperson: Marianne Hagman
E-post: E-postadress
www.spf.se/goteborgsdistriktet

Pensionärernas Riksorganisation – PRO
Kontaktperson: Ingela Ekholm
E-post: E-postadress
www.pro.se

Samråd ålder

Titel
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29