Samrådet för jämställdhet och hbtq-frågor

Samrådet fokuserar på ojämlikhetsfrågor kopplade till kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet. Det består av tre politiker från kommittén för rättighetsfrågor och tolv företrädare från organisationer som främjar homosexuellas-, bisexuellas, transpersoners och queerpersoners rättigheter och/eller främjar jämställdhet mellan kvinnor och män.

Kontaktuppgifter:

EKHO Göteborg
Hemsida: 
www.ekho.se/goteborg
E-post: 
E-postadress

Homan Göteborg
Hemsida: 
www.homan.se
E-post: 
E-postadress

Män för jämställdhet
Hemsida: 
http://www.mfj.se/goteborg
E-post: 
E-postadress

Mötesplats Simone
Hemsida: 
www.motesplatssimone.se
E-post: 
E-postadress

Resurscentra EDCS
Hemsida: 
www.edcs.se
E-post: 
E-postadress

RFSL Borås SjuhäradHemsida: http://rfslboras.se/
E-post: E-postadress

RFSL Göteborg
Hemsida: 
www.rfsl.se/goteborg/?p=1108
E-post: 
E-postadress

RFSL Skaraborg
Hemsida: 
www.rfsl.se/skaraborg/
E-post: 
E-postadress

RFSU Göteborg
Hemsida: 
http://www.rfsu.se/sv/RFSU-nara-dig/RFSU-Goteborg/
E-post: 
E-postadress

Stolta Föräldrar
Hemsida: 
http://www.stoltaforaldrar.se
E-post: 
E-postadress

Transföreningen FPES - lokalgrupp GBG
Hemsida: 
www.fpes.se/
E-post: 
E-postadress

West Pride
Hemsida: 
http://westpride.se/
E-post: 
E-postadress

Anteckningar samråd jämställdhet och HBTQ

Titel

Maria Talja

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-12-18 11:07