Ekonomiska bidrag

Här hittar du information om hur du kan söka de bidrag som kommittén för mänskliga rättigheter delar ut. Just nu kan funktionshinderorganisationer och patientföreningar söka organisationsbidrag. Sista ansökningsdag är den 31 oktober. Läs mer under rubriken Organisationsbidrag.

Bidrag

Det går att söka bidrag inom området mänskliga rättigheter. Här hittar du information om organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag kan delas ut till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar.

Västra Götalandsregionens vision Det goda livet handlar om att alla regionens invånare ska kunna få ett gott liv och ideella krafter kan bidra till att visionen uppnås. Västra Götalandsregionen vill stimulera och stödja ideella krafter som arbetar på regional nivå.

Utlysning, riktlinjer och ansökan

Här finns information om utlysning för organisationsbidrag.

Ansökan för föreningar som inte tidigare fått bidrag

Ansökan behöver endast skickas in av organisationer som inte ansökte om organisationsbidrag 2017 och som vill ansöka för 2018.

Utlysning organisationsbidrag 2018

Ansökan organisationsbidrag bidragsåret 2018

Riktlinjer för organisationsbidrag (pdf)

För dig som har fått organisationsbidrag under 2017

De organisationer som har fått organisationsbidrag året 2017 behöver inte ansöka om organisationsbidrag för 2018. Däremot behöver ni skicka handlingar till diariet E-postadress för uppföljningen. Ni ska skicka in:

  • Årsmötesprotokoll 2017 (undertecknat och justerat)
  • Verksamhetsberättelse 2016
  • Årsredovisning, som ska innehålla resultaträkning och balansräkning 2016
  • Revisionsberättelse 2016
  • Verksamhetsplan och budget 2018 (preliminär)
  • Organisationens stadgar (bifogas vid stadgeändringar)

Verksamhetsbidrag

Till de nationella minoriteterna, barnrätts-, hbt-, och paraplyorganisationer inom funktionshinderområdet

Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som arbetar med att främja mänskliga rättigheter för:

  • de nationella minoriteterna (romer, samer, tornedalingar, judar, sverigefinnar)
  • barn
  • homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera
  • personer med funktionsnedsättning/funktionsvariationer, begränsat till paraplyorganisationer

Riktlinjer

Riktlinjer för verksamhetsbidrag (word)

Projektbidrag för arbete med mänskliga rättigheter

Kommittén för mänskliga rättigheter stöder utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i sin egen organisation, men också tillsammans med andra aktörer i Västra Götalands län. Genom detta projektbidrag vill kommittén stimulera och inspirera föreningar till att fördjupa arbetet kring mänskliga rättigheter i länet.

Riktlinjer

Riktlinjer för projektbidrag

Lista på personer

Anjelica Hammersjö

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Emma Broberg

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Jesper Svensson

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Liselott Johansson

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Maria Talja

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Vania Timback

Regionutvecklare
Telefon
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33