Ekonomiska bidrag

Här hittar du information om hur du kan söka de bidrag som kommittén för mänskliga rättigheter delar ut.

Bidrag

Det går att söka bidrag inom området mänskliga rättigheter. Här hittar du information om organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.

Organisationsbidrag

Till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar

Västra Götalandsregionens vision Det goda livet handlar i grunden om att alla regionens invånare ska kunna få ett gott liv. Ideella krafter med dessa samhällsengagemang kan bidra till att visionen uppnås. Västra Götalandsregionen vill därför stimulera och stödja ideella krafter som arbetar på regional nivå.

Riktlinjer och ansökan

Riktlinjer för organisationsbidrag (pdf)

Kommittén för mänskliga rättigheter beslutade 2017-04-27 om fördelning av organisationsbidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar 2017.

Protokollsutdrag från sammanträde med Kommittén för mänskliga rättigheter 2017-04-27 (pdf)

Fördelning av organisationsbidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar 2017 (pdf)

Bilaga organisationsbidrag 2017 och 2019 (pdf)

Verksamhetsbidrag

Till de nationella minoriteterna, barnrätts-, hbt-, och paraplyorganisationer inom funktionshinderområdet

Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som arbetar med att främja mänskliga rättigheter för:

  • de nationella minoriteterna (romer, samer, tornedalingar, judar, sverigefinnar)
  • barn
  • homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera
  • personer med funktionsnedsättning/funktionsvariationer, begränsat till paraplyorganisationer

Riktlinjer

Riktlinjer för verksamhetsbidrag (word)

Projektbidrag för arbete med mänskliga rättigheter

Kommittén för mänskliga rättigheter stöder utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i sin egen organisation, men också tillsammans med andra aktörer i Västra Götalands län. Genom detta projektbidrag vill kommittén stimulera och inspirera föreningar till att fördjupa arbetet kring mänskliga rättigheter i länet.

Riktlinjer

Riktlinjer för projektbidrag

Lista på personer

Anjelica Hammersjö

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Emma Broberg

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Jesper Svensson

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Liselott Johansson

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Maria Talja

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Vania Timback

Regionutvecklare
Telefon
E-post
Senast uppdaterad: 2017-08-15 10:38