Ekonomiska bidrag

Här hittar du information om hur du kan söka de bidrag som kommittén för mänskliga rättigheter delar ut. Läs mer under rubriken Organisationsbidrag.

Bidrag

Det går att söka bidrag inom området mänskliga rättigheter. Här hittar du information om organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.

Ansök om projektbidrag för arbete med mänskliga rättigheter

Kommittén för mänskliga rättigheter stöder utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i sin egen organisation, men också tillsammans med andra aktörer i Västra Götalands län. Genom detta projektbidrag vill kommittén stimulera och inspirera föreningar till att fördjupa arbetet kring mänskliga rättigheter i länet.

Ansökningsperioden för projektbidrag för 2018 är den 1 november till 10 december 2017. Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar om fördelning av projektbidrag den 1 mars 2018.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag kan delas ut till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar.

Västra Götalandsregionens vision Det goda livet handlar om att alla regionens invånare ska kunna få ett gott liv och ideella krafter kan bidra till att visionen uppnås. Västra Götalandsregionen vill stimulera och stödja ideella krafter som arbetar på regional nivå.

Riktlinjer för organisationsbidrag (pdf)

Tack till alla som har ansökt om organisationsbidrag 2018. Tiden har gått ut för i år.

Uppföljning av organisationsbidrag

De organisationer som har fått organisationsbidrag året 2017 behöver inte ansöka om organisationsbidrag för 2018. Däremot behöver ni skicka handlingar till diariet E-postadress för uppföljningen. Ni ska skicka in:

  • Årsmötesprotokoll 2017 (undertecknat och justerat)
  • Verksamhetsberättelse 2016
  • Årsredovisning, som ska innehålla resultaträkning och balansräkning 2016
  • Revisionsberättelse 2016
  • Verksamhetsplan och budget 2018 (preliminär)
  • Organisationens stadgar (bifogas vid stadgeändringar)

Verksamhetsbidrag

Till de nationella minoriteterna, barnrätts-, hbt-, och paraplyorganisationer inom funktionshinderområdet

Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som arbetar med att främja mänskliga rättigheter för:

  • De nationella minoriteterna (romer, samer, tornedalingar, judar, sverigefinnar)
  • Barn
  • Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera
  • Personer med funktionsnedsättning/funktionsvariationer, begränsat till paraplyorganisationer

Riktlinjer

Riktlinjer för verksamhetsbidrag (word)

 

Lista på personer

Anjelica Hammersjö

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Emma Broberg

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Jesper Svensson

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Liselott Johansson

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Maria Talja

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Vania Timback

Regionutvecklare
Telefon
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:39