Forskning och utveckling

Den 21 juni - 21 september utlyser kommittén för mänskliga rättigheter två uppdragsforskningsprojekt. Det ena projektet handlar om att analysera upplevelser av bemötande på hbtq-diplomerade vårdcentraler och det andra projektet handlar om att analysera dilemman i vårdsituationer på Angereds Närsjukhus.

Uppdrag: Hbtq-personers upplevelser av bemötande inom hbtq-diplomerade verksamheter

Västra Götalandsregionen har ett utbildningsprogram för hbtq-kompetent bemötande, den så kallade hbtq-diplomeringen. Syftet med utbildningen är att medvetandegöra normer kring kön och sexualitet och skapa en god vårdmiljö och arbetsmiljö för hbtq-personer. Kunskapscentrum för sexuell hälsa har diplomerat 184 enheter inom Västra Götalandsregionen, till största delen ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar men även vårdcentraler, barnavårdscentraler, öppenpsykiatri och verksamheter på sjukhusen. Uppdraget består av att göra en analys av hbtq-personers upplevelser av bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter i Västra Götalandsregionen.

Utlysning av uppdragsforskning om hbtq-personers upplevelser av bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter

Uppdrag: Dilemman i vårdsituationer utifrån de mänskliga rättigheterna

Uppdraget handlar om att analysera dilemman som uppstår i vårdsituationer inom Västra Götalandsregionen. Forskningen ska utgå från situationer som har uppstått på Angereds närsjukhus och dokumenterats av personalen. Forskningen bör vara transdisciplinär och ska innefatta kunskap om mänskliga rättigheter både utifrån ett juridiskt och etiskt perspektiv. Forskningen ska ske i nära samarbete med Angereds Närsjukhus.

Utlysning av uppdragsforskning om dilemman i vårdsituationer

Frågor och svar om utlysningen

Här kommer inom kort svar på de vanligaste frågor vi får om utlysningarna.

Riktlinjer för kommittén för mänskliga rättigheters uppdragsforskning

I kommitténs riktlinjer för uppdragsforskning kan du läsa mer om varför kommittén för mänskliga rättigheter arbetar med uppdragsforskning, och vilka kriterier som ansökningarna bedöms utifrån.

Länk: Kommittén för mänskliga rättigheters riktlinjer för uppdragsforskning (pdf)

Anjelica Hammersjö

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-06-21 16:12