Forskning och utveckling

Den 8 mars - 8 juni 2017 utlyser kommittén för mänskliga rättigheter två nya uppdragsforskningsprojekt. Det ena projektet handlar om att analysera upplevelser av bemötande på hbtq-diplomerade vårdcentraler och det andra projektet handlar om att analysera dilemman i vårdsituationer på Angereds Närsjukhus.

Uppdrag: Hbtq-personers upplevelser av bemötande inom hbtq-diplomerade verksamheter

Västra Götalandsregionen har ett utbildningsprogram för hbtq-kompetent bemötande, den så kallade hbtq-diplomeringen. Syftet med utbildningen är att medvetandegöra normer kring kön och sexualitet och skapa en god vårdmiljö och arbetsmiljö för hbtq-personer. Kunskapscentrum för sexuell hälsa har diplomerat 184 enheter inom Västra Götalandsregionen, till största delen ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar men även vårdcentraler, barnavårdscentraler, öppenpsykiatri och verksamheter på sjukhusen. Uppdraget består av att göra en analys av hbtq-personers upplevelser av bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter i Västra Götalandsregionen.

Länk: Utlysning av uppdragsforskning om bemötande inom hbtq-diplomerade verksamheter (pdf)

Uppdrag: Dilemman i vårdsituationer utifrån de mänskliga rättigheterna

Uppdraget handlar om att analysera dilemman som uppstår i vårdsituationer inom Västra Götalandsregionen. Forskningen ska utgå från situationer som har uppstått på Angereds närsjukhus och dokumenterats av personalen. Forskningen bör vara transdisciplinär och ska innefatta kunskap om mänskliga rättigheter både utifrån ett juridiskt och etiskt perspektiv. Forskningen ska ske i nära samarbete med Angereds Närsjukhus.

Länk: Utlysning av uppdragsforskning om dilemman i vårdsituationer (pdf)

Varför arbetar kommittén för mänskliga rättigheter med forskning och utveckling?

Kommittén för mänskliga rättigheter har uppdraget att stärka ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter, bevaka och uppmärksamma de mänskliga rättigheterna som förutsättning för en demokratisk samhällsutveckling och att följa upp hur de mänskliga rättigheterna beaktas i Västra Götalandsregionens verksamheter. Som en del av detta arbetar kommittén med uppdragsforskning.

Riktlinjer för kommittén för mänskliga rättigheters uppdragsforskning

I kommitténs riktlinjer för uppdragsforskning kan du läsa mer om varför kommittén för mänskliga rättigheter arbetar med uppdragsforskning, och vilka kriterier som ansökningarna bedöms utifrån.

Länk: Kommittén för mänskliga rättigheters riktlinjer för uppdragsforskning (pdf)

Anjelica Hammersjö

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post

Senast uppdaterad: 2017-04-04 16:08