Fysisk tillgänglighet

Enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor.

Personer med funktions­nedsättning ska kunna besöka och vistas i inne- och utemiljöer. Tillgänglighet i fysisk miljö handlar om att människor med nedsatt funktionsförmåga ska kunna förflytta sig säkert och självständigt och enkelt hitta fram. Därför jobbar Västra Götalandsregionen systematiskt för att motverka bristande tillgänglighet. Genom till exempel handlingsplanen för mänskliga rättigheter sätter vi mål för vårt arbete.

Riktlinjer och standard

Här hittar du aktuella riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet

Tillgängliga och användbara miljöer- riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet version 3 2015 (pdf)

Tillgänglighet till trafiken

Tillgänglighet till trafiken (pdf)

Naturreservat

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet till naturreservat (pdf)

Butiker

Riktlinjer och standard för butiker (pdf)

Gästhamnar

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar (pdf)

Tillgänglig kommunikation och information

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation (word)

Åsa Olsson

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-06-28 15:37