Plan för mänskliga rättigheter

I VGR finns Sveriges enda regionala plan för mänskliga rättigheter - ”För varje människa”. Alla förtroendevalda, chefer och medarbetare inom Västra Götalandsregionen ska ha god kännedom om de mänskliga rättigheterna.

Den nya handlingsplanen för mänskliga rättigheter ”För varje människa” har konkreta mål och åtgärder för strategiska insatser i arbetet för till exempel fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet för både medarbetare och invånare. Planen gäller från den 1 januari 2017 till och med 2020, enligt beslut i regionfullmäktige. 

Handlingsplanen för mänskliga rättigheter är ett viktigt steg för att samla åtgärder som bidrar till att Västra Götalandsregionen närmar sig sin vision om det goda livet – för varje människa.

Plan för mänskliga rättigheter

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33