Plan för mänskliga rättigheter

Avdelningen för mänskliga rättigheter har arbetat fram planen ”För varje människa” på uppdrag av kommittén för mänskliga rättigheter. Alla förtroendevalda, chefer och medarbetare inom Västra Götalandsregionen ska ha god kännedom om de mänskliga rättigheterna. Kunskap bland Västra Götalandsregionens medarbetare, är avgörande för att invånare ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda.

Västra Götalandsregionen gör en kraftsamling för det goda livet och ett hållbart samhälle! Nu tar vi nästa steg för att nå FN:s 17 hållbarhetsmål. Från 1 januari i år har regionfullmäktige fattat beslut om en handlingsplan för mänskliga rättigheter 2017-2020.

Den nya handlingsplanen för mänskliga rättigheter ”För varje människa” har konkreta mål och åtgärder för strategiska insatser i arbetet för till exempel fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet för både medarbetare och invånare.

Handlingsplanen för mänskliga rättigheter är ett viktigt steg för att samla åtgärder som bidrar till att Västra Götalandsregionen närmar sig sin vision om det goda livet – för varje människa.

Plan för mänskliga rättigheter

Senast uppdaterad: 2017-05-16 08:52