Plan för mänskliga rättigheter

I Västra Götalandsregionen (VGR) finns Sveriges enda regionala plan för mänskliga rättigheter. Den nya handlingsplanen för mänskliga rättigheter ”För varje människa” har konkreta mål och åtgärder för till exempel fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet för både medarbetare och invånare. Planen gäller från den 1 januari 2017 till och med 2020 och har beslutats av regionfullmäktige.

Enligt planen ska till exempel alla förtroendevalda, chefer och medarbetare i VGR ha god kännedom om de mänskliga rättigheterna. Handlingsplanen för mänskliga rättigheter är ett viktigt steg för att samla åtgärder som bidrar till att VGR närmar sig sin vision om det goda livet – för varje människa.

Senast uppdaterad: 2017-12-29 13:52