Praktik och uppsatser

Här hittar du information om praktikplatser på avdelning mänskliga rättigheter. Du hittar även information om möjligheter att skriva uppsats om mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.

Praktik våren 2018

Om du vill göra praktik på avdelning mänskliga rättigheter våren 2018 kan du skicka en ansökan till Anjelica Hammersjö (E-postadress).

Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du vill göra praktik hos oss. Beskriv gärna om det finns någon del av vårt arbete som du är särskilt intresserad av, så tar vi hänsyn till det när vi fördelar praktikplatser och handledare. Vi tar emot ansökningar löpande. Sista ansökningsdag för praktik våren 2018 är den 1 november 2017.

Praktik hösten 2017

Praktikplatserna hösten 2017 är tillsatta. Under hösten lär vi känna Anna Henriksson som studerar på mastersprogrammet i offentlig förvaltning och Magnus Persson som studerar på mastersprogrammet i mänskliga rättigheter.

Uppsats om mänskliga rättigheter

Vill du skriva uppsats på kandidat- eller magister/masternivå om arbetet med mänskliga rättigheter inom Västra Götalandsregionen? Förutom vårt arbete på avdelning mänskliga rättigheter kan du studera arbetet inom hälso- och sjukvården, kulturinstitutioner, kollektivtrafik och infrastruktur, folkhögskolor, naturbruksgymnasier eller andra delar av verksamheten.

Kanske vill du göra en metautvärdering av policys om jämställdhet? En kritisk diskursanalys av våra studier om invånardialog? En deltagandeobservation av när politiker möter gymnasieelever på Demokratitorg? Kanske har du skrivit en uppsatsskiss och undrar var du hittar medicinska riktlinjer om våld i nära relationer, hur Västra Götalandsregionen arbetar med jämställt och jämlikt föräldraskap eller vem som tar fram bildstöd för kommunikation inom vården? Eller något helt annat?

Maila Anjelica Hammersjö (E-postadress) om du vill diskutera din uppsatsidé, få tips på dokument att läsa in dig på eller tips på personer att kontakta utifrån dina frågeställningar.

Några av våra tidigare praktikanter

  • Våren 2017: Maja Falck, mastersprogrammet i sociologi. Som en del av sin praktik skrev hon bland annat en rapport om praktik för nyanlända läkare.
  • Våren 2017: Nathalie Jarlsmark, yrkesprogram paralegal. Som en del av sin praktik skrev hon bland annat en rapport om funktionshinderrörelsens användning av sociala medier.
  • Hösten 2016: Ellen Lageholm, mastersprogrammet i mänskliga rättigheter. Som en del av sin praktik skrev hon bland annat en rapport om äldres mänskliga rättigheter.
  • Våren 2015: Linnea Björck, mastersprogrammet i european studies. Som en del av sin praktik skrev hon bland annat ett kunskapsunderlag inför revideringen av Västra Götalandsregionens CEMR-handlingsplan.
  • Hösten 2014: Josefin Hjort, masterprogrammet i offentlig förvaltning. Som en del av sin praktik skrev hon bland annat en utredning av rättighetskommitténs kanslis handlingsplaner. 
  • Våren 2014: Håkan Eriksson, masterprogrammet i offentlig förvaltning.
  • Våren 2013: Christoffer Magnusson, mastersprogrammet i mänskliga rättigheter.

Avdelning mänskliga rättigheter

Avdelning mänskliga rättigheter är tjänstepersonstöd till kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen. Kommittén har uppdraget att ta initiativ, utarbeta förslag, vara remissorgan och rådgivare till regionstyrelsen i frågor som rör mänskliga rättigheter.

Avdelning mänskliga rättigheter arbetar bland annat med invånardialog, fördelar bidrag till civilsamhället, ansvarar för Tillgänglighetsdatabasen (TD), följer upp arbetet med mänskliga rättigheter samt driver och deltar i projekt och utvecklingsarbete med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.

Du kan läsa mer om avdelning mänskliga rättigheter på www.vgregion.se/manskligarattigheter

Senast uppdaterad: 2017-10-26 11:32