Praktik och uppsatser

Här hittar du information om praktikplatser på avdelning mänskliga rättigheter. Du hittar även information om möjligheter att skriva uppsats om arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.

Praktik våren 2018

Om du vill göra praktik på avdelning mänskliga rättigheter våren 2018 kan du skicka en ansökan till Anjelica Hammersjö (E-postadress). Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du vill göra praktik hos oss. Beskriv gärna om det finns någon del av vårt arbete som du är särskilt intresserad av, så tar vi hänsyn till det när vi fördelar praktikplatser och handledare.

Vi tar emot ansökningar löpande. Sista ansökningsdag för praktik våren 2018 är den 1 november 2017.

Praktik hösten 2017

Praktikplatserna hösten 2017 är tillsatta. Under hösten lär vi känna Anna Henriksson som studerar på mastersprogrammet i offentlig förvaltning och Magnus Persson som studerar på mastersprogrammet i mänskliga rättigheter.

Uppsatser

Är du intresserad av att skriva uppsats om mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionens verksamheter? Förutom vårt arbete på avdelning mänskliga rättigheter kan du studera arbetet inom hälso- och sjukvården, kulturinstitutioner, kollektivtrafik och infrastruktur, folkhögskolor, naturbruksgymnasier eller andra delar av Västra Götalandsregionens verksamhet.

Du kan kontakta avdelning mänskliga rättigheter för att få tips på uppsatsämnen utifrån dina intresseområden. I mån av tid och resurser kan du även få stöd och handledning av avdelningen.

Maila frågor eller uppsatsidéer till Anjelica Hammersjö (E-postadress).

Avdelning mänskliga rättigheter

Avdelning mänskliga rättigheter är tjänstepersonstöd till kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen. Kommittén har uppdraget att ta initiativ, utarbeta förslag, vara remissorgan och rådgivare till regionstyrelsen i frågor som rör mänskliga rättigheter.

Avdelning mänskliga rättigheter arbetar bland annat med invånardialog, fördelar bidrag till civilsamhället, ansvarar för Tillgänglighetsdatabasen (TD), följer upp arbetet med mänskliga rättigheter samt driver och deltar i projekt och utvecklingsarbete med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.

Du kan läsa mer om avdelning mänskliga rättigheter på www.vgregion.se/manskligarattigheter

Senast uppdaterad: 2017-07-05 16:06