Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

Enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor. Funktionshinderspolitiken handlar om att skapa ett samhälle med full delaktighet och att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

I Västra Götalandsregionen arbetar vi för att människor ska kunna utbilda sig, arbeta, uppsöka vårdverksamheter, utöva kultur, ja att vara delaktiga i samhället. Det ställer krav på att regionens utemiljöer, lokaler och kollektivtrafik är användbara för så många som möjligt. Genom bland annat handlingsplanen för mänskliga rättigheter ”För varje människa” sätter vi mål för vårt arbete och följer upp resultatet.

Riktlinjer och standard

Här hittar du riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet

Tillgängliga och användbara miljöer- riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet version 3 2015 (pdf)

Tillgänglig kommunikation och information

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation (word)

Tillgänglighet till trafiken

Tillgänglighet till trafiken (pdf)

Naturreservat

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet till naturreservat (pdf)

Butiker

Riktlinjer och standard för butiker (pdf)

Gästhamnar

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar (pdf)

 

Åsa Olsson

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-12-18 10:29