Människorättsstipendium

Peter  Wahlström

Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter utlyser årligen ett människorättsstipendium á 100 000 kronor. Stipendiet är en satsning för att belöna gott arbete och öka synligheten för mänskliga rättigheter i Västra Götaland.

Stipendiet kan delas ut till verksamheter, grupper eller personer i Västra Götaland som genom sitt arbete främjar mänskliga rättigheter. Du kan inte söka stipendiet till dig själv eller din egen verksamhet. Du kan inte heller nominera Västra Götalandsregionens (landstingets) egna verksamheter.

Nominera till människorättsstipendiet!

Ansökningsperioden för människorättsstipendiet för år 2017 är avslutad. Nästa ansökningsperiod är den 15 februari - 15 mars 2018.

Riktlinjer för stipendierna

Vill du veta mer om hur du nominerar, hur nomineringarna bedöms och vem som fattar beslut? Läs riktlinjerna för kommittén för mänskliga rättigheters stipendier:

Riktlinjer för kommittén för mänskliga rättigheter stipendier.pdf

Anjelica Hammersjö

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:39