TD- Tillgänglighetsdatabasen

Under avdelning Mänskliga rättigheter finns TD-enheten som arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen med att förvalta, drifta och utveckla TD. Publicerade anläggningar och mer information finns på TD-portalen.

Länk till TD-portalen

Har du någon gång undrat det här:

 • Finns det en handikapparkering nära entrén?
 • Går det att komma in i kafeterian med rullstol eller barnvagn?
 • Finns det mat för den som inte kan, får eller vill äta allt?
 • Finns det möjlighet till enskild omklädning i omklädningsrummet?
 • Har aulan en hörselslinga?
 • Finns det ett ledstråk in till receptionen?

TD kan ge svar på detta.

TD är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. Det handlar om allt från fiskeplats, slott och hotell till vårdcentral och bibliotek. Huvudprincipen är att varje verksamhet ska beskrivas så väl att du själv kan avgöra om du kan besöka platsen eller inte.

 Informationen presenteras utifrån fem förutsättningar:

 • se
 • höra
 • röra sig
 • tåla vissa ämnen
 • bearbeta, tolka och förmedla information

TD - bra för alla, nödvändigt för några

 

Invånaren och besökaren

 • Valmöjlighet inför besök
 • Förberedelse inför besök

Offentlig sektor

 • Förutsättningar att ge service till alla (ökad mångfald)
 • Verktyg för att åtgärda brister

Näringsliv

 • Fler kunder och ökad omsättning
 • Stärkt varumärke

Fastighetsägare

 • Verktyg för att åtgärda brister

Politiker och beslutsfattare

 • Uppföljningsrapporter för beslut

TD och mänskliga rättigheter

Många av de mänskliga rättigheterna förverkligas genom kommunernas och landstingens arbete. De har ett särskilt ansvar att verksamheten kan användas av, vara begriplig samt tillgänglig för alla. Andra viktiga aktörer är företag och organisationer. 

TD skapar nya möjligheter

Det finns grupper som diskrimineras och som inte kan utöva sina mänskliga rättigheter. Där kan TD utgöra ett verktyg för att påverka utformningen av offentliga lokaler och miljöer samt attityder. TD bidrar härigenom till att vi alla kan ta del av samhällets utbud och utöva våra rättigheter. 

Det är ofta en självklarhet att verksamheter på webben berättar om öppettider, kontaktuppgifter, karta samt vägbeskrivning.

Tillgänglighet bör ses tillsammans med användbarhet och begriplighet för att beskriva vad som menas med att något ska vara möjligt att använda eller förstå. Bemötande är en övergripande fråga som är viktig för alla personer och kräver kunskap.

Marianne Salén

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33