Ansluta till TD

Såhär gör du för att ansluta din verksamhet till TD

Ett samarbetsavtal sluts med TD och avtalsparten administrerar då själv sin egen del i TD och inventerar det som önskas inom sitt avtal. För att använda TD betalar varje avtalspart en årlig licensavgift baserad på invånarantal. De verksamheter som Västra Götalandsregionen äger, finansierar eller har avtal med inventeras inom ramen för TD ungdomssatsning.

De anläggningar och kommuner som finns presenterade i TD har antingen själva genomfört inventeringen eller anlitat en extern inventerare. Alla inventeringar görs med basformulär som kan anpassas efter varje verksamhets utformning. Formulären består av ett antal kriterier som har arbetats fram av Västra Götalandsregionen, Turistrådet Västsverige, representanter från näringen och den samlade funktionshindersrörelsen. Till grund för TD ligger också lagstiftning, FN-konventioner och föreskrifter.

Kontakt

Linnéa Björk

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Åsa Kågeson

Regionutvecklare
Telefon
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30