Jobb och praktik hos TD

Avdelning mänskliga rättigheter har sedan 2013 erbjudit långtidsarbetslösa unga jobb som inventerare av fysisk tillgänglighet i TD. Vi skapar även praktikplatser för nyanlända, sommarjobb för unga och praktik för högskolestudenter.

Arbete och praktik hos Tillgänglighetsdatabasen

Verksamheten har inneburit att inventerarna brutit sin arbetslöshet och fått en viktig arbetslivserfarenhet. Under hösten 2016 förändrades TD ungdomsprojekt genom en satsning där även praktikplatser för unga nyanlända skapades. TD ungdomssatsning består nu av två delar. Dels som tidigare att erbjuda långtidsarbetslösa unga arbete som inventerare men också att erbjuda praktik till unga nyanlända. Verksamheten genomförs i samverkan med personalutskottet.

Avdelningen erbjuder också feriepraktik för gymnasieungdomar som barnrättsutvecklare samt erbjuder regelbundet praktikplatser för universitetsstudenter.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30