Utbildning

Vi som arbetar inom Västra Götalandsregionen behöver god kunskap om mänskliga rättigheter så att vi kan leva upp till våra skyldigheter. Avdelning mänskliga rättigheter erbjuder tre webbutbildningar, utbildning av ombud för barnets rättigheter samt fördjupad utbildning om mänskliga rättigheter.

Barnkonventionen - från teori till praktik

På ett lättsamt och pedagogiskt sätt slussas du igenom de olika delarna i barnkonventionen. Allra bäst är det om utbildningen genomförs i grupp, men det går också bra att göra den enskilt.

Vill du veta mer? Kontakta E-postadress

Utbildning om handlingsplanen för mänskliga rättigheter

Utbildningen handlar om Västra Götalandsregionens handlingsplan för mänskliga rättigheter 2017-2020. Du lär dig mer om vilka mål och åtgärder som finns i handlingsplanen, varför de är viktiga att genomföra, hur vi ska arbeta med den och var du kan hitta mer information. Utbildningen består av ett antal reflektionsfrågor. Du kan göra den enskilt eller i grupp och behöver inga särskilda förkunskaper.

Klicka på "Inloggning med VGR-id". Om du är ansluten till VGR-nätverket loggas du in automatiskt, annars anger du ditt VGR-id och datorlösenord. Du hittar utbildningen under Aktiviteter -> Mina aktiviteter -> För varje människa - om handlingsplanen för mänskliga rättigheter, regional utbildning.

Vill du veta mer? Kontakta E-postadress

Webbutbildning om bemötande av personer med funktionsnedsättning

Nylansering hösten 2017!

Vill du veta mer? Kontakta E-postadress

Ombud för barnets rättigheter 

 Om du vill bli ombud för barnets rättigheter kan du gå en tvådagarsutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen och praktiska verktyg för att kunna utveckla barnrättsarbetet i din verksamhet. Utbildningen fokuserar på:

  • FN:s konvention om barnets rättigheter med fokus på hur teori kan omsättas till praktik
  • funktionen ombud för barnets rättigheter
  • implementerings- och förändringsarbete
  • erfarenhetsutbyte och dialog kring praktiska verktyg och implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i den egna verksamheten

Länk till kursanmälan

Fördjupad utbildning

Du som är förtroendevald eller medarbetare i Västra Götalandsregionen är varmt välkommen att få en fördjupad utbildning. Du får lära dig mer om vad mänskliga rättigheter är, hur vi kan arbeta människorättsbaserat, rättigheter och skyldigheter.

Vill du veta mer? Skriv till oss på E-postadress

Viveca Reimers

Avdelningschef
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:39