Utbildning

Vi som arbetar inom Västra Götalandsregionen behöver god kunskap om mänskliga rättigheter så att vi kan leva upp till våra skyldigheter. Därför erbjuder avdelning mänskliga rättigheter tre webbutbildningar samt fördjupad utbildning.

Tre webbutbildningar

  • Barnkonventionen - från teori till praktik
  • För varje människa. En utbildning om vår plan för mänskliga rättigheter. Lanseras hösten 2017
  • Bemötande av personer med funktionsnedsättning. Lanseras hösten 2017

Barnkonventionen - från teori till praktik

På ett lättsamt och pedagogiskt sätt slussas du igenom de olika delarna i barnkonventionen. Allra bäst är det om utbildningen genomförs i grupp, men det går också bra att göra den enskilt.

Vill du veta mer? Kontakta E-postadress

Ombud för barnets rättigheter 

 Om du vill bli ombud för barnets rättigheter kan du gå en tvådagarsutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen och praktiska verktyg för att kunna utveckla barnrättsarbetet i din verksamhet. Utbildningen fokuserar på:

  • FN:s konvention om barnets rättigheter med fokus på hur teori kan omsättas till praktik
  • funktionen ombud för barnets rättigheter
  • implementerings- och förändringsarbete
  • erfarenhetsutbyte och dialog kring praktiska verktyg och implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i den egna verksamheten

Länk till kursanmälan

Fördjupad utbildning

Du som är förtroendevald eller medarbetare i Västra Götalandsregionen är varmt välkommen att få en fördjupad utbildning. Skriv till oss på E-postadress om du är nyfiken.

Du får lära dig mer om

  • vad mänskliga rättigheter är
  • hur vi kan arbeta rättighetsbaserat (eller människorättsbaserat)
  • rättigheter och skyldigheter

Viveca Reimers

Avdelningschef
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33