Utbildning

För att Västra Götalandsregionen ska leva upp till sina skyldigheter är det viktigt att vi som arbetar inom Västra Götalandsregionen har kunskap om mänskliga rättigheter. Därför är det ett av avdelning mänskliga rättigheters uppdrag att erbjuda utbildningar. Här hittar du information om de utbildningar i mänskliga rättigheter som vi erbjuder.

Utbildning på förfrågan

I mån av tid genomför avdelning mänskliga rättigheter utbildningsinsatser främst för förtroendevalda och medarbetare i Västra Götalandsregionen. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska:

  • veta vad mänskliga rättigheter är
  • hur vi kan arbeta rättighetsbaserat (eller människorättsbaserat)
  • bli mer medvetna om sina rättigheter och skyldigheter

 Utbildningen utformas efter gruppens behov men tar oftast upp grundläggande fakta om mänskliga rättigheter (historia, grundläggande begrepp, konventioner), jämlikhet, diskriminering och normer, rättighetsbaserat arbetssätt och hur vi kan tillämpa mänskliga rättigheter i det politiska arbetet och/eller i arbetet i den egna förvaltningen.

Webbutbildningar

Avdelning mänskliga rättigheter arbetar också fram webbutbildningar. I handlingsplanen för mänskliga rättigheter 2017-2020 ”För varje människa” har regionfullmäktige fattat beslut om att så många medarbetare som möjligt ska gå utbildningar i barnrätt och bemötande av personer med funktionsnedsättning. För att öka kännedomen om handlingsplanen tar avdelningen också fram en webbutbildning om innehållet i själva planen. De två sistnämnda kommer att lanseras i maj 2017.

Webbutbildning ”Barnkonventionen – från teori till praktik!”

Inloggning för VGR-anställda

Såhär loggar du in (pdf)

Öppen utbildning för ej VGR-anställda

Webbutbildning ”Bemötande personer med funktionsnedsättning”

Webbutbildning ”För varje människa”

 

Viveca Reimers

Avdelningschef
Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-04-11 15:25