Debatt: VGR måste satsa på mer ekologiskt

Regionen måste arbeta för att nå målet om 30 procent ekologiskt jordbruk. Det menar regionrådet Alex Bergström (S).

Regeringens mål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara certifierade ekologiska produkter år 2030.

- Det är rimligt att denna samordningsfunktion hamnar i och tar lärdom av utvecklingen i Västra Götaland. Här finns nästan en fjärdedel (23 procent) av landets totala ekologiska lantbruksareal, vilket gör att vår region står i en klass för sig. Det skriver Alex Bergström i en debattartikel.

Debattartikel i Bohuslänningen