VGR söker ny miljöchef

Västra Götalandsregionen söker dig som vill vara med och bidra till en hållbar utveckling i Västra Götaland. Vi söker ny chef till miljöavdelningen eftersom nuvarande chef Helena L Nilsson lämnar uppdraget för att ta över som regionutvecklingsdirektör. OBS! Ansökningstiden förlängd till 18 april.

Som chef för miljöavdelningen leder du verksamheten och skapar förutsättningar för att arbetet enligt miljönämndens uppdrag sker effektivt och når resultat.

Miljönämnden initierar och stödjer insatser för en bra miljöutveckling som bidrar till fler arbetstillfällen enligt Västra Götaland tillväxt- och utvecklingsstrategi VG 2020. Insatserna bygger på samverkan med bl.a. kommuner, näringsliv och universitet och högskolor.

Miljönämnden har också det övergripande ansvaret för att ta fram planer och stödja miljöarbetet i Västra Götalandsregionens egna verksamheter för att uppnå de gemensamma miljömålen

Detta vill vi se

Du har flerårig erfarenhet av att leda kunskapsintensiv verksamhet inriktad på miljö och hållbar utveckling. Du har erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation. och att driva utvecklingsarbete i samverkan med aktörer som kommuner, nationella myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor.

Du har erfarenhet av att leda och driva internt utvecklingsarbete i stora organisationer, och kontakter i regionala och nationella nätverk med koppling till miljö och hållbar utveckling, liksom erfarenhet av internationellt samarbete.

Läs hela platsannonsen för ny miljöchef