Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland.

Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Aktuellt från Biogas Väst

Projektmedel för biogasutveckling

Har ni projekt på gång som kan öka användingen och produktionen av biogas i Västra Götaland? Eller har ni idéer om var en ökad samverkan inom biogasområdet kan göra störst nytta? Läs mer om de medel som finns att söka för projekt som bidrar till stärkt biogasutveckling i Västra Götland.

Kostnadsfri experthjälp och rådgivning

Tack vare projektet Biogas 2020 finns möjlighet att få råd och experthjälp från rådgivare, forskare och experter inom biogasproduktionens värdekedja. Läs mer om Biogas2020 - process- och teknikstöd 

Ny västsvensk kraftsamling för biogas

Ökad användning och ökad produktion av biogas är målet. Nu har miljönämnden i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit beslut om fortsatta gemensamma satsningar i Kraftsamling Biogas 2017-2020.  Läs mer i det gemensamma pressmeddelandet

Genomförda aktiviteter

Hanna Jönsson

Processledare Biogas Väst
Telefonnummer
E-post

Tula Ekengren

Arbetar med EU-projekten Biogas 2020 och GREAT men förstärker även det övriga arbete inom Biogas Väst, främst på marknadssidan.
Telefonnummer
E-post

Biogas Väst finansieras av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljönämnden i Västra Götalandsregionen är huvudman.


Publicerad: 2017-04-21 11:01