Genomförda aktiviteter

En rad seminarier har anordnats inom ramen för eller med finansiering från Biogas Väst. Här kan du ta del av dokumentation och presentationer från dessa tillfällen.

Västra Götalandsregionen och Region Skåne bjöd utvalda regioner och landsting till ett rundabordssamtal om vad regionerna kan göra för biogasutvecklingen.

Intresset för att använda biogas inom andra sektorer än som drivmedel till fordon har ökat den senaste tiden.

Senast uppdaterad: 2017-08-14 16:20