Behöver du goda råd? Nu finns process- och teknikstöd

Tack vare projektet Biogas 2020 finns nu möjlighet att få rådgivning och experthjälp inom biogasproduktionens värdekedja.

De som besvarar frågorna är rådgivare, forskare och experter med stor samlad erfarenhet av biogasproduktion och biogasmarknad inom flera nivåer i samhället.

Målgrupperna är enskilda biogasanläggningar, energibolag, avfalls- och renhållningsbranschen, åkerier och övrig transportsektor, lantbrukssektorn och fordonsindustrin.

VGR:s miljönämnd medfinansierar denna del av Biogas 2020.

Biogas 2020 - process- och teknikstöd