Publikationer Biogas Väst

Här hittar du rapporter och publikationer som tagits fram inom ramen för samverkansplattformen Biogas Väst och projekt som genomförts inom biogasområdet med projektmedel från Västra Götalandsregionen. Med anledning av den nya webbplatsen har vi inte hunnit flytta över alla rapporter från Biogas Västs tidigare sida. Saknar du någon rapport är du välkommen att kontakta oss!

 

PM: Analys av möjligheter att använda biogas till processenergi

Samhällsekonomisk analys av biodiesel, biogas och el i bussar för kollektivtrafik

Hanna Jönsson

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30