Aktuellt vindkraft

Hur når vi 100% förnybart 2040? Vi ses väl på Power Väst@ Chalmers fredag 19 januari 2018?

Vindbrukskollen har tillsammans med Power Väst startat ett pilotprojekt för att få in kommunernas vindbruksplaner i Vindbrukskollen

Tillsammans med er kommun kan Hållbar Utveckling Väst och nätverket Power Väst hålla vindkraftseminarium hos er.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:39