Arbetsgrupp

Arbetsgruppen för Power Väst

Kontakt

Gustaf Zettergren, miljöstrateg Västra Götalandsregionen
E-postadress, 0700-82 41 58

Henrik Aleryd, projektledare för Power Väst, Innovatum Teknikpark,
henrik.aleryd@innovatum.se, 0520-28 93 31

Fredrik Dolff, Energimyndighetens vindnod, Samordnare inom Nätverket för vindbruk, näringsliv- och affärsutveckling
E-postadress,  010-441 40 33

Sara Fogelström, Svenskt VindkraftsTekniskt centrum (SWTPC) Chalmers tekniska högskola, E-postadress, 031-772 16 62

Nardono Nimpuno, Hållbar uttveckling Väst
E-postadress
031-701 05 70