Ungt entreprenörskap

Västra Götalandsregionens arbete inom ungt entreprenörskap ska bidra till att Västra Götaland får fler företagsamma unga som förverkligar sina idéer och startar eller driver företag.

Västra Götalandsregionens uppgift är att stödja och kvalitetssäkra en grundläggande infrastruktur där satsningar på ungt entreprenörskap binds samman, främjar varandra och lägger en stabil grund där olika aktörer bidrar med sin del i värdekedjan. Vi stödjer i första hand de större regionala aktörer som lägger en grundstruktur inom området. Mer sällan stödjer Västra Götalandsregionen särskilda projekt av korttidskaraktär men ibland upplevs punktinsatser viktiga för att fylla ut vita fläckar eller vidareutveckla vissa områden.

Stöd och samarbeten

För att Västra Götaland ska utvecklas på bästa sätt är det viktigt att uppmuntra entreprenörskap hos barn- och ungdomar både i utbildningen och senare i livet.

Västra Götalandsregionen stödjer och samarbetar med ett flertal aktörer från grundskolan till högskole- och universitetsnivå för att utveckla entreprenörskap och öka samverkan skola/arbetsliv.

Verksamhetsstöd ges till entreprenörskapsfrämjande aktörer med inriktning mot olika åldersgrupper som Framtidsfrön, Ung Företagsamhet, Drivhuset, Venture Cup och entreprenörsutbildningar vid högskolorna.

För yngre åldrar är det främst breda attitydpåverkande insatser för att bygga personliga entreprenöriella förmågor. För äldre åldrar är det fokus på nyföretagande.

Unga Landsbygdspriset i Väst

Unga landsbygdspriset i Väst delas årligen ut till två vinnare med syftet att inspirera och uppmärksamma goda föredömen för hur man kan vara ung och företagsam på mindre orter. Västra Götalandsregionen har instiftat priset för att främja en positiv utveckling av landsbygden och kreativa attityder hos ungdomar.

För att ha chans att vinna priset ska man vara 15-30 år, bo och vara verksam med sitt företag på landsbygden eller i tätort med mindre än 10 000 invånare.

Nomineringsperioden för Unga Landsbygdspriset 2017 har precis stängt. Håll utkik efter nästa omgång som öppnar runt årsskiftet 2017-2018.

Handlingsprogram för Ungt Entreprenörskap

Västra Götalandsregionens arbete med ungt entreprenörskap styrs av de övergripande mål och prioriteringar som anges i Västra Götalandsregionens handlingsprogram för ungt entreprenörskap.

Läs mer om Västra Götalandsregionens handlingsprogram för Ungt Entreprenörskap 

Moa Lind

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-04-25 10:03