Kriterier för Unga Landsbygdspriset

Unga Landsbygdspriset ska hjälpa till att mobilisera och synliggöra ungt företagande på landsbygden. Detta krävs för att kunna söka.

Pristagarna ska på ett framgångsrikt sätt ha drivit sitt företag med den huvudsakliga omsättningen på landsbygden. Det kan vara såväl traditionellt lantbruksföretagande eller företagande inom helt andra branscher.

Priset värdesätter ekonomiskt framgångsrikt företagande, miljöhänsyn, sociala aspekter, samhällsnytta och nya arbetstillfällen.

Ålder på pristagaren: 15-30 år.

Priset delas ut för insatser gjorda till och med 2016 års slut.

Som landsbygd räknas i praktiken hela Västra Götaland utom de 20 största tätorterna.

Priset ska hjälpa till att mobilisera och synliggöra ungt företagande på landsbygden.

 

Del av program för unga entreprenörer

Pristävlingen är en del av Västra Götalandsregionens program för Ungt Entreprenörskap 2017-2020, som innehåller satsningar på drygt 30 miljoner kronor. 

I programmet är unga på landsbygden en särskilt utvald målgrupp. Många mindre orter påverkas kraftigt av urbaniseringen. I dessa områden behövs därför en särskilt hög grad av företagsamhet och kreativa attityder, inte minst bland ungdomar, för att skapa goda förutsättningar.

STÄMMER DETTA?

Moa Boéthius Lind

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22