Företagsfinansiering

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd som riktar sig till små och medelstora företag (SME-företag) som vill satsa på digitalisering, innovationer, globalisering, ökad sysselsättning, forskning och förnyelse. Vi prioriterar satsningar som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Stöden kommer från det statliga anslaget för regional utveckling.

Hur arbetar vi?

Varje ansökan prövas individuellt. Vi bedömer framför allt om affärsinriktningen och upplägget passar in i det regelverk som gäller för stödet. Vi prioriterar utveckling och förnyelse, liksom åtgärder som kan bidra till mångfald, jämställdhet och ekologiskt hållbar utveckling.

Vi tittar också på företagets hela ekonomiska situation, företagets förutsättningar för att växa, nuvarande konkurrensförhållanden på den aktuella marknaden, hur företagets satsning kan kopplas till de tillväxtområden som Västra Götalandsregionen prioriterar i Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.

Utbetalning görs efter att insatsen är genomförd och betald och när den faktiska kostnaden är redovisad.

Ett SME-företag har högst 249 anställda. Läs mer om definitionen här.

Senast uppdaterad: 2018-01-16 11:49