Digitalisering

Syftet med affärsutvecklingscheckarna är att öka företagets digitala mognad och skapa nya värden. Det kan handla om ta fram en digital strategi, att identifiera nya affärsmodeller eller digitalisera företagets verksamhet och processer. För 2018 beräknas Västra Götalandsregionen få ett anslag av Tillväxtverket för detta

Ditt företag kan söka 50 000- 250 000 kr

Checkarna riktar sig till företag som har:

  •  2-49 anställda
  • en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 10 miljoner Euro)
  • en ekonomi i ordning

Du kan få en check för upp till halva kostnaden, och resten betalar ditt företag. Ditt företag kan söka stödet för ny kompetens i form av köp av tjänster eller projektanställning. Läs mer på Tillväxtverkets frågor och svar.

Är du intresserad ?

Spara ner och fyll i intresseanmälan (wordformat)  eller PDF ( i vissa webbläsare högerklicka och spara länk som) 

Därefter mejlar du den till: E-postadress. Du kan också posta den till: Västra Götalandsregionen Regional Utveckling, Koncernstaben Box 1091 405 23 Göteborg

Du kommer sedan att bli kontaktad av någon från VGR eller ALMI Företagspartner och får presentera din idé. I december har vi stor arbetsbelastning och bara i mån av tid kommer vi kunna kontakta dig före 10 januari.

Prioriteringen av intresseanmälningar görs av Västra Götalandsregionen i samråd med ALMI Företagspartner Väst och Tillväxtverket. Bedömer vi att vi kan stödja din intresseanmälan så ber vi dig att först läsa igenom Så ansöker du om affärsutvecklingscheck. Sedan skickar du in ansökan genom att gå in på portalen Min ansökan.

Kontakter på Västra Götalands regionen hittar du längre ner på sidan. Kontakt på Almi är: Helene Öhrvall 

Utbetalning

Efter att ditt företag har gjort aktiviteterna enligt beslutet och fakturorna är betalade kan du ansöka om utbetalning. Sista datum för att ansöka om utbetalning står på beslutet.

Du ansöker om utbetalning på Tillväxtverkets portal "Min ansökan"

Dessa bilagor ska du scanna in då du ansöker om utbetalning:

Läs också villkorsbilagan du fick med beslutet.

Gabriel Skarbäck

Telefonnummer
E-post

Jane Boyton

Telefonnummer
E-post

Marianne Gustafsson

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-12-03 19:40