Digitalisering

Syftet med stödet är att öka företagets digitala mognad och skapa nya värden. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi till att identifiera nya affärsmodeller och digitalisera företagets verksamhet och processer. För detta har Tillväxtverket  gett Västra Götalandsregionen ett anslag för affärsutvecklingscheckar. Vi behöver din intresseanmälan senast 31 oktober, men medlen kan förbrukas innan dess. Vi vet ännu inte om vi får mer pengar för 2018.

Ditt företag kan söka 50 000- 250 000 kr

Checkarna riktar sig till företag som har:

  •  2-49 anställda
  • en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 10 miljoner Euro)
  • en ekonomi i ordning

Du kan få en check för upp till halva kostnaden, och resten betalar ditt företag. Ditt företag kan söka stödet för ny kompetens i form av köp av tjänster eller projektanställning. Läs mer på Tillväxtverkets frågor och svar.

Är du intresserad ?

Spara ner och fyll i intresseanmälan (wordformat)  eller PDF ( i vissa webbläsare högerklicka och spara länk som)

Därefter mailar du den till: E-postadress. Du kan också posta den till: Västra Götalandsregionen Regional Utveckling, Koncernstaben Box 1091 405 23 Göteborg

Du kommer sedan att bli kontaktad av någon från VGR eller ALMI Företagspartner och får presentera din idé. Prioiriteringen av intresseanmälningar görs av Västra Götalandsregionen i samråd med ALMI Företagspartner Väst och Tillväxtverket. Bedömer vi att vi kan stödja din intresseanmälan så ber vi dig att först läsa igenom Så ansöker du om affärsutvecklingscheck och sedan skicka in en ansökan genom att gå in på Min ansökan.

Kontakt på Almi är Helene Öhrvall 

Utbetalning

Efter att ditt företag har gjort aktiviteterna enligt beslutet och fakturorna är betalade kan du ansöka om utbetalning. Sista datum för att ansöka om utbetalning står på beslutet.

Du ansöker om utbetalning på Tillväxtverkets portal "Min ansökan"

Dessa bilagor ska du scanna in då du ansöker om utbetalning:

Läs också villkorsbilagan du fick med beslutet.

Gabriel Skarbäck

Telefonnummer
E-post

Jane Boyton

Telefonnummer
E-post

Marianne Gustafsson

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29