EU-kortet

Syftet med denna utlysning är att underlätta deltagandet för västsvenska aktörer (såsom små- och medelstora företag, lärosäten, forskningsinstitut, branschorganisationer och kommuner) i EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020.

Genom ett ökat och breddat deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram, attraheras forskningsresurser till Västra Götaland, kunskapsintensiteten hos näringsliv, akademi och offentlig sektor stärks, och nya lösningar på samhällsutmaningar utvecklas. Att skriva konkurrenskraftiga ansökningar, kräver dock kompetens, tid och resurser. EU-kortet är därför tänkt att användas för att finansiera planeringsarbetet, liksom arbetet med att skriva en sådan ansökan och delas upp i två typer av finansieringsinstrument, beroende på vilka aktörer EU-kortet riktar sig mot.

EU-kort SME

Kan sökas av små- och medelstora företag i Västra Götaland.

Max 150 000 SEK kan sökas för att anlita externt kunnande, från forskningsaktör (universitet, högskola, forskningsinstitut) eller organisation med motsvarande kompetens, för att arbeta fram en ansökan till ett av programmen inom Horisont 2020. Företagets egna insatser ska utgöras av minst 50% av den totala projektkostnaden.

Ansökan

Utlysningstext
Ansökningsblankett

Skicka din underskrivna originalansökan till:

Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
Koncerstab Regional utveckling, Näringslivsavdelningen
462 80 Vänersborg
Samt ansökan i wordformat till: E-postadress

Utbetalning

Ansökningsblankett för utbetalning
Slutrapport- bilaga till utbetalningen
Tidredovisning- bilaga till utbetalningen

EU-kort Non-profit organisation

Planeringsbidrag som kan sökas av icke-vinst drivande organisationer, såsom lärosäten, forskningsinstitut, branschorganisationer, samt kommuner i Västra Götaland, med syftet att koordinera en Horisont 2020 ansökan.

Max 150 000 SEK kan sökas och ska utgöra minst 75% av den totala kostnaden.

Ansökan

Utlysningstext
Ansökningsblankett

Skicka din underskrivna originalansökan till:

Västra Götalandsregionen
Koncernstab Regional utveckling
Box 1091
405 23 Göteborg
Samt ansökan i Wordformat till: E-postadress

Utbetalning

Blanketter för rekvisition och slutrapport (Regionutvecklingsnämnden) 

 

Ellen Knutsen Rydberg

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30