FoU-kort

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer.

Upp till 500 000 kr i FoU-stöd kan lämnas. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad.

Stödet är en del av ett VGR-projekt för projekt och utvecklingsinsatser i små och medelstora företag. Stödet finns som FoU-bas och som FoU-avancerat.

Frågor och svar om stödet och vem som kan söka

Folder om FoU-kortet

FoU-bas

Kan sökas året om och är en snabb lösning för att utreda hur en större FoU-insats kan läggas upp. Du kan ansöka om 10 000 - 50 000 kronor.
Här hittar du regler och ansökningsblanketter.

I december har vi stor arbetsbelastning och bara i mån av tid kommer vi kunna hantera nya ansökningar före 10 januari.

FoU-avancerat

Kan sökas vid två utlysningar per år. Det maximala beloppet är 500 000 kronor. Nästa ansökningsperiod: Vi återkommer under januari 2018.

Här hittar du regler och ansökningsblanketter.

Skicka din underskrivna originalansökan till:
Västra Götalandsregionen
Koncerstab Regional utveckling, Näringslivsavdelningen
462 80 Vänersborg
Samt ansökan i wordformat till: E-postadress

Utbetalning

Var noga med att fylla i alla uppgifter och ta med alla bilagor i rekvisitionsblanketten. Här kan du läsa mer om vad vi måste ha för att kunna betala ut pengarna.

Rekvisitionsblankett för FoU-kort bas   Slutrapport FoU-kort bas

Rekvisitionsblankett för FoU-kort avancerat   Delrapport FoU-kort avancerat Slutrapport FoU-kort avancerat Tidredovisning FoU-kortet

Forskning och utveckling i små och medelstora företag

Det är ett program som ägs och drivs av Västra Götalandsregionen. De övergripande målen är att stärka små och medelstora företags möjligheter att:

  • konkurrera på globala marknader
  • bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen
  • bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.
Foto: Pernilla Lundgren SÄS

Här hittar du utlysningstexten till programmet.

Marianne Gustafsson

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-12-03 16:59