Internationalisering

Att öka den svenska exporten är prioriterat både nationellt och i Västra Götalands Regionen. Därför finns en affärsutvecklingscheck för att underlätta för företag att ta nya steg på nya marknader. Tillväxtverket beräknas ge Västra Götalandsregionen en pott för 2018.

Ditt företag kan söka 50 000 - 250 000 kr

Checkarna riktar sig till företag som har:

  • 2-49 anställda.
  • en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 10 miljoner Euro)
  • en ekonomi i ordning.

Du kan få en check för upp till halva kostnaden och resten betalar ditt företag. Ditt företag kan söka stödet för ny kompetens i form av köp av tjänster eller projektanställning samt i viss mån resor. Läs mer på Tillväxtverkets frågor och svar.

Är du intresserad?

Spara ner och fyll i intresseanmälan (wordformat)    eller  PDF ( i vissa webbläsare-högerklicka och spara länk som) 

Därefter mejlar du den till: E-postadress. Du kan också posta den till: Västra Götalandsregionen, Koncernstab Regional Utveckling, Näringslivsavdelningen,  Box 1091, 405 23 Göteborg

Du kommer sedan att bli kontaktad av någon från VGR eller ALMI Företagspartner och får presentera din idé. I december har stor arbetsbelastning och bara i mån av tid kommer vi kunna kontakta dig före 10 januari.

Prioriteringen av intresseanmälningarna görs av Västra Götalandsregionen i samråd med ALMI Företagspartner Väst och Tillväxtverket. Bedömer vi att vi kan stödja din ansökan så kontaktar vi dig och ber vi dig att läsa igenom Så ansöker du om affärsutvecklingscheck. Sedan skickar du in ansökan genom att gå in på portalen Min ansökan.

Kontakt på VGR hittar du längre ner på sidan. Kontakt på ALMI är: Helene Öhrvall 

Utbetalning

Du gör ansökan om utbetalning när ditt företag är klar med aktiviteterna i beslutet och fakturorna är betalade.

Du gör ansökan om utbetalning via Tillväxtverkets portal "Min ansökan"

Du ska bifoga följande bilagor till utbetalningsansökan:

Läs också villkorsbilagan du fick med beslutet.

Gabriel Skarbäck

Telefonnummer
E-post

Jane Boyton

Telefonnummer
E-post

Marianne Gustafsson

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-12-03 19:41