Internationalisering

Västra Götalandsregionen har fått ett extra anslag för att främja internationalisering under 2017. Budgeten är begränsad och beslut fattas löpande tills medlen är förbrukade. Affärsutvecklingscheckarna gör det möjligt för ditt företag att ta nya steg på nya marknader.

Ditt företag kan söka 50 000 - 250 000 kr

Checkarna riktar sig till företag som har:

  • 2-49 anställda.
  • en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 10 miljoner Euro)
  • en ekonomi i ordning.

Du kan få en check för upp till halva kostnaden, och resten betalar ditt företag. Ditt företag kan söka stödet för ny kompetens i form av köp av tjänster eller projektanställning samt i viss mån resor. Läs mer på Tillväxtverkets frågor och svar.

Är du intresserad?

Spara ner och fyll i intresseanmälan (wordformat)    eller  PDF ( i vissa webbläare-högerklicka och spara länk som) 

Därefter mailar du den till: E-postadress. Du kan också posta den till: Västra Götalandsregionen, Koncernstab Regional Utveckling, Näringslivsavdelningen,  Box 1091, 405 23 Göteborg

Du kommer sedan att bli kontaktad av någon från VGR eller ALMI Företagspartner och får presentera din idé. Bedömer vi att vi kan stödja din ansökan så ber vi dig att skicka in en ansökan genom att gå in på Min ansökan. Besluten fattas av Västra Götalandsregionen i samråd med ALMI Företagspartner Väst.

Kontakt på Almi: Helene Öhrvall 

Utbetalning

Utbetalningsansökan görs efter att aktiviteter enligt beslutet har genomförts och fakturorna har betalats.

Ansökan om utbetalning görs via Tillväxtverkets portal "Min ansökan"

Följande bilagor skall bifogas vid utbetalningsansökan:

Läs också villkorsbilagan du fick med beslutet.

Gabriel Skarbäck

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-05-17 10:16