Internationalisering

Tillväxtverket har gett Västra Götalandsregionen ett anslag för affärsutvecklingscheckar. Syftet är att underlätta för företag att ta nya steg på nya marknader. Vi behöver din intresseanmälan senast 31 oktober, men medlen kan förbrukas innan dess. Vi vet ännu inte om vi får mer pengar för 2018.

Ditt företag kan söka 50 000 - 250 000 kr

Checkarna riktar sig till företag som har:

  • 2-49 anställda.
  • en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 10 miljoner Euro)
  • en ekonomi i ordning.

Du kan få en check för upp till halva kostnaden, och resten betalar ditt företag. Ditt företag kan söka stödet för ny kompetens i form av köp av tjänster eller projektanställning samt i viss mån resor. Läs mer på Tillväxtverkets frågor och svar.

Är du intresserad?

Spara ner och fyll i intresseanmälan (wordformat)    eller  PDF ( i vissa webbläare-högerklicka och spara länk som) 

Därefter mailar du den till: E-postadress. Du kan också posta den till: Västra Götalandsregionen, Koncernstab Regional Utveckling, Näringslivsavdelningen,  Box 1091, 405 23 Göteborg

Du kommer sedan att bli kontaktad av någon från VGR eller ALMI Företagspartner och får presentera din idé. Prioriteringen av intresseanmälningarna görs av Västra Götalandsregionen i samråd med ALMI Företagspartner Väst och Tillväxtverket. Bedömer vi att vi kan stödja din ansökan så kontaktar vi dig och ber vi dig att läsa igenom Så ansöker du om affärsutvecklingscheck. Ansökan gör du sedan genom att gå in på Min ansökan.

Kontakt på ALMI: Helene Öhrvall 

Utbetalning

Du gör ansökan om utbetalning när ditt företag har gjort aktiviteterna i beslutet och fakturorna är betalade.

Du gör ansökan om utbetalning via Tillväxtverkets portal "Min ansökan"

Du ska bifoga följande bilagor till utbetalningsansökan:

Läs också villkorsbilagan du fick med beslutet.

Gabriel Skarbäck

Telefonnummer
E-post

Jane Boyton

Telefonnummer
E-post

Marianne Gustafsson

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30