Nystartade innovativa företag

Nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag kan söka såddfinansiering för att utveckla en produkt, tjänst eller ett koncept.

Stödet är på max 850.000 kronor, i form av så kallat villkorslån som normalt ska betalas tillbaka inom fem år. Mindre projekt kan få stöd i form av bidrag på upp till 50.000 kronor. Såddfinansieringen kan täcka högst 50 procent av kostnader kopplade till utvecklingen av  produkter, tjänster eller processer som inte finns på marknaden idag.  

Vem kan söka?

Företaget ska ha högst 10 anställda och bedriva näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor och har en affärsplan. Företaget ska vara högst tre år gammalt. Företaget ska vara registrerat i Västra Götaland och avser att driva verksamheten här. Företaget ska ha kompetens att själv, eller med assistans av kvalificerad utvecklingspartner, genomföra utvecklingsinsatserna och efterföljande kommersialiseringsfas.

Finansiering från Västra Götalandsregionen ska vara avgörande för att kunna genomföra utvecklingsinsatserna. Annan offentlig finansiering får inte gå till samma ändamål.

I december har vi stor arbetsbelastning och bara i mån av tid kommer vi kunna hantera nya ansökningar före 10 januari.

Till vad kan jag få såddfinansiering?

Såddfinansieringen kan användas till exempelvis personalkostnader, kostnader för externa tjänster eller viss teknisk utrustning som behövs för teknik-, affärs- och marknadsutveckling av det nya konceptet/produktidén samt resor och omkostnader. 

Det handlar om tidiga faser i gränslandet mellan utveckling och kommersialisering. Däremot kan vi inte lösa utmaningar som har att göra med likviditet eller investeringar i produktionsanläggningar.

Här hittar du blanketten för såddlån

Utbetalning och återbetalning

Utbetalning görs löpande i efterhand till faktiska kostnader efter att aktiviteter i projektplanen har genomförts. Därefter måste företaget lämna årlig verksamhetsredovisning till Västra Götalandsregionen som underlag för återbetalning. Räntan är 2% över referensräntan och återbetalningen är 5% av föregående års försäljning.

Utbetalning gör du på Tillväxtverkets portal Min ansökan

Här är ansökningsblanketten, med instruktioner, för utbetalning.

Läges eller slutrapport- bilaga till utbetalningsansökan

Obligatoriska bilagor som du ska scanna till oss vid utbetalningen är:
- Ifylld läges- eller slutrapport
- Ifylld verifikatsammanställning
- Betalade fakturor
- Betalningsbevis  (Ett exempel på godkänt betalningsbevis)
- Lönespecifikation och utdrag från skatteverket, om löner har betalats ut

 

Gabriel Skarbäck

Telefonnummer
E-post

Jane Boyton

Telefonnummer
E-post

Marianne Gustafsson

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-16 11:24