Infrastruktur

Västra Götalandsregionen arbetar med planeringen av infrastruktur.

En viktig del i arbetet går ut på att tillsammans med kommunerna ta fram underlag som pekar ut de satsningar på vägar och järnvägar som är viktigast, för att sedan påverka regering, riksdag och statliga verk att öka satsningarna i Västra Götaland. Vi bidrar med pengar för att strategiskt viktiga utbyggnader av vägar ska kunna påbörjas tidigare än vad som planerats från nationellt håll. Vi arbetar också för en utbyggnad av bredband i hela länet.

Jan Efraimsson

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post

Max Falk

Strateg
Telefonnummer
E-post

Georgia Larsson

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-06-13 08:58