Transportinfrastruktur

Det ska vara enkelt att resa i Västra Götaland. Tillgänglighet innebär ett väl fungerande infrastruktur- och transportsystem. Det är en grundförutsättning för att vi ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen, men också för ett starkt företagande.

Västra Götalandsregionen driver, finansierar och medverkar i olika utredningar kopplade till infrastruktur för att utveckla det regionala transportsystemet.Vi arbetar kontinuerligt med den långsiktiga regionala och nationella planeringen av satsningar på vägar, järnvägar, kollektivtrafik och flyg. Målet är att det ska bli lättare att pendla och transportera gods samt att ta sig till, från och inom länet på ett bättre sätt. Vi arbetar också för en utbyggnad av bredband i hela länet.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34