Regionala kunskapsseminarier

Välkommen!

Regionala kunskapsseminarier ingår i handlingsprogrammet för God Vård och används för att kommunicera beslutade nya kunskapsunderlag om vårdens metoder, jämlik vård, vård i rätt tid, effektiv, säker, kunskapsbaserad vård. Syftet är också att sprida erfarenheter om arbetssätt och metoder för att vidareutveckla God Vård-konceptet. Målgrupperna är AT/ST, läkare och vårdpersonal som arbetar med aktuella patientgrupper och vårdmetoder. Övriga målgrupper är studenter, politiker, kommunrepresentanter, tjänstemän och chefer. Seminarierna kan innehålla delar som är gemensamma för alla deltagare eller delar som är specifika för en viss grupp utav vårdpersonalen.

I vänstermenyn beskrivs aktuella seminarier under varje ämnesområde. Det praktiska genomförandet av kunskapseminarierna ansvarar varje enhet för.

Instruktioner till dig som organisatör

För dig som ska anordna utbildning/konferens/seminarium 

Aktuellt

2012 - 2013
Seminarier över lång tid

2013 - 2014 vår- höst Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, 30 poäng
Plats: Göteborg

September

2013-09-12 ST-västmöte i Bild- och funktionsmedicin
Tid: 12 september, klockan 14-17
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2013-09-16 Kunskapsseminarium i samarbete med Äldresatsningen, "Bättre liv för sjuka äldre"
Tid: 16 september, kockan 9.00-16.00
Plats: Lagerbladet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Oktober

2013-10-10 Ordförandekonferens
Tid: 10 oktober
Plats: Hotell Scandic Crown, Göteborg

2013-10-24 ST-västmöte i Bild- och funktionsmedicin
Tid: 24 oktober, klockan 14-17
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

November

2013-11-14 ST-väst möte i Bild- och funktionsmedicin
Tid: 14 november, klockan 14-17
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

December

2013-12-05 Ordförandekonferens
Tid: 5 december
Plats: Hotell Scandic Crown, Göteborg

2013-12-12 ST-väst möte i Bild- och funktionsmedicin
Tid: 12 december, klockan 14-17
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uiqt|wBm%vi4kpiztw||i5pmtom{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi4kpiztw||i5pmtom{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi4kpiztw||i5pmtom{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi4kpiztw||i5pmtom{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5%x5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5%x5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m