Sjukhusledning

Martin Rösman är sjukhusdirektör och sjukhusets högsta tjänsteman. Som stöd i sitt arbete har sjukhusdirektören en ledningsgrupp som består av verksamhetscheferna för de olika klinikerna och sjukhusdirektörens stab. .

Martin Rösman, sjukhusdirektör 
E-postadress 

Jeanette Bokelund, HR-chef
E-postadress

Karin Looström Muth, utvecklingschef
E-postadress

Maria Gabrielsson-Fredrikson, ekonomichef
E-postadress

Per Wiger, chefläkare
E-postadress

Kristina Stålberg, kommunikatör
E-postadress

Ulla Andersson, chefssekreterare
E-postadress

Christina Nyström, chef för Kliniken för Akutmottagning och administration 
E-postadress

Annette Nyberg, chef för Anestesikliniken 
E-postadress

Henrik Jonsson, chef för Kirurg- och Ortopedkliniken 
E-postadress

Susanne Lidén, chef för Medicinkliniken
E-postadress

 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31