Nyheter

Nyheter

Västra Götalandsregionen (VGR), fördubblar ob-ersättningen för vårdpersonal som arbetar natt inom sjukvårdande verksamhet.

Välkommen till ett helt rökfritt sjukhus!

Nu startar snart tillbyggnaden av byggnad 29, som är den andra av två utbyggnader på entrésidan av sjukhuset. Innan tillbyggnaden startar kommer byggnaden där restaurang och kök tidigare fanns att rivas. De här delarna av byggprocessen kommer tyvärr innebära en del störningar och förändringar vid nuvarande huvudentré. Vid både rivning och uppbyggnad får vi räkna med både buller och damm.

Alingsås lasarett har för femte gången på sex år fått erkännande för god strokevård. Den här gången gäller erkännandet den vård som gavs 2015

Under torsdagen den 23 februari lyftes den goda utbildningsmiljön på sjukhuset under en inspirationseftermiddag.

Varning för bedrägeriförsök av falsk läkare.

Hur mår du egentligen? Alingsås lasarett är ett hälsofrämjande sjukhus och vi vill hjälpa dig att må bra.

1 juni 2016 införde Västra Götalandsregionen journal via nätet. Det innebär att medborgare som söker och får vård och behandling hos regionens hälso- och sjukvård kan börja läsa anteckningarna i sin journal genom att logga in via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Syftet med om- och nybyggnationen är att modernisera sjukhusets lokaler för att kunna fortsätta erbjuda bra hälso- och sjukvård, även i framtiden. Kortare vårdtider, snabba genomströmningar, hög teknologi i kombination med högt ställda krav på vården innebär att sjukhuset måste uppgraderas till en standard som kan möta framtidens vård.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36