Smärtcentrum

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

mån - fre 8:00 - 14:00

Växeltelefon

Besöksadress

Marconigatan 31
421 44 Västra Frölunda,

Vägbeskrivning

Med buss Med buss linje 20, 50, 84,88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 186, 751, 771 eller Lila Express kommer du till Frölunda Specialistsjukhus. Hållplatsen heter Frölunda Torg. Du tar dig enklast till sjukhuset om du går via köpcentret. Med spårvagn Med spårvagn nummer 1, 7 eller 8 kan du åka till Frölunda Specialistsjukhus. Även här kliver du av på hållplatsen Frölunda Torg. Det enklaste är att gå tvärs igenom Frölunda Torgs köpcenter ta ugången mittemot Akademibokhandeln och Lagerhaus. Med bil Från motorväg E20/E6 följer du skyltning - väg 158 Särö, Göteborg väster, Hamnar, Hisingen". Från Centrum följer du skyltar - "45 Fredrikshamn, Frölunda". Parkering finns framför sjukhuset.

Postadress

Frölunda Specialistsjukhus
Box 138
421 22 Västra Frölunda

Läs mer

Titel

Smärtcentrum på Frölunda Specialistsjukhus samverkar med Smärtmottagningen på Angereds Närsjukhus. I dagsläget hänvisas remisserna till dem. http://www.angeredsnarsjukhus.se/vara-mottagningar/specialistcentrum-vuxna/smartmottagning/

Patienter som kommer för utredning och behandling träffar läkare på Angereds Närsjukhus och besöken till de andra yrkeskategorierna sker på Frölunda Specialistsjukhus.

Smärtcentrum vid Frölunda Specialistsjukhus är en multidisciplinär mottagning som utreder, bedömer, behandlar och rehabiliterar patienter med långvariga icke maligna smärttillstånd (smärta som inte beror på cancer) företrädvis från rörelseorgan (muskler och leder). Vi tar även emot patienter med långvarig huvudvärk och nervrelaterad smärta efter skador eller operationer.

Målgruppen är människor i arbetsför ålder som är sjukskrivna eller befinner sig i en situation där de riskerar långvarig sjukskrivning. Smärtteamet erbjuder en välplanerad utredning där flera olika yrkesgrupper arbetar med att ta fram en smärtanalys, fastställer smärtdiagnos samt utreder smärtans konsekvenser. Utifrån utredningsresultatet utarbetas en behandlingsplan. Beroende på vad utredningen visar erbjuder vi olika behandlingar/rehabiliteringsprogram hos oss eller skickar behandlingsplanen till patientens allmänläkare för fortsatt handläggning.

Söka vård hos oss

Om du har haft värk/smärta längre än tre månader (långvarig smärta) och är medicinskt färdigutredd inom sjukvården, men inte har fått tillräcklig behandling mot dina smärtor kan du kontakta din läkare på vårdcentralen för att få en remiss till Smärtcentrum.

Remissen behöver innehålla:

 • tydlig frågeställning
 • kliniska undersökningsfynd
 • resultat av eventuella utförda undersökningar (t.ex. rtg, magnetkamera, ultraljud)
 • tagna relevanta prover och resultat
 • hittills utförda behandlingar och resultat av dessa
 • aktuell medicinering inklusive styrka, dosering och effekt
 • relevanta sociala data
 • omfattning och duration av eventuell sjukskrivning

Man behöver ha en fast läkarkontakt inom primärvården för att påbörjad behandlingsprocess/ rehabilitering ska kunna fullföljas.

 Hantering av remisser/enkäter

När en remiss kommer till Smärtcentrum görs en första bedömning av teamet. Därefter skickas ett omfattande frågeformulär, som delvis ingår i ett nationellt kvalitetsregister (NRS), till dig som patient. Formuläret ska besvaras inom två veckor, i annat fall återsänds remissen. Frågeformuläret är en viktig del i smärtteamets bedömning som kan utmynna till en utredning hos oss.

Vid ditt besök hos oss

Kom till sjukhuset i god tid för att undvika förseningar. Anmäl dig i kassan på Öron- Näs- och halsmottagningen, plan 1.

Du kan avboka ditt besök genom att ringa till vår administratör på telefonnummer 0737-65 97 37 eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan också uträtta andra vårdärenden och se personlig vårdinformation med e-tjänsterna.

Om du uteblir från ditt besök eller avbokar mindre än 24 timmar innan ditt besök debiteras du enligt gällande taxa.

 

 

Checklista inför ditt besök

Tänk på att ta med

 • fotolegitimation eller annan ID-handling
 • eventuell medicinlista
 • eventuell hälsodeklaration
 • eventuellt högkostnadskort

Vi som arbetar här

Karen Marie Slunge Buus
Smärtsjuksköterska

Britt- Marie Nilsson
Smärtsjukgymnast

Mona Pipping
Arbetsterapeut

Anna-Karin Dybeck
Psykolog

Kari Gunsten Jutback
Kurator

Johanna Johansson
Administratör

Ansvariga för mottagningen

Vårdenhetschef
Tf Magnus Roseke
Tel: 0707-31 51 06
E-post: E-postadress

Läs mer

Titel
Senast uppdaterad: 2017-10-06 11:04