Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Styrelsen, som är gemensam för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, har sju ledamöter och tre ersättare. Styrelsen är vald av regionfullmäktige för mandatperioden 2015–2018.

Styrelsens reglemente

I reglementet beskrivs hälso- och sjukvårdens organisation, styrelsens sammansättning och mandattid, styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter m.m.

Styrelsens arbete

Arbetsordningen beskriver styrelsens arbetsformer, till exempel sammanträden, vilka ärenden som ska behandlas, presidiets sammansättning och uppgifter.

Frågor som styrelsen handlägger är bland annat:

 • överenskommelser med beställarna,
 • budget,
 • policyer,
 • bokslut, delårsbokslut,
 • investeringsbudget,
 • verksamhetsplaner samt
 • långsiktiga strategiska frågor och utvecklingsfrågor.

Till styrelsens sammanträden kallas:

 • ledamöter och ersättare,
 • sjukhusdirektör och chefläkare från Kungälvs sjukhus,
 • sjukhusdirektör och chefläkare från Frölunda Specialistsjukhus, samt
 • personalföreträdare för arbetstagarorganisationerna.

Utöver dessa kan andra personer adjungeras till sammanträdet beroende på vilka frågor som ska behandlas.

Båda sjukhusen har egna frågor på dagordningen med närvaro av sina egna representanter. Gemensamma frågor, till exempel regionövergripande remisser som ska besvaras, hanteras i en gemensam del av sammanträdet.

Kontakt

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Sekreterare
Ann-Charlotte Skåreby
Tfn 0724-51 43 49
E-post: E-postadress

Adress
Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus
Kungälvs sjukhus
442 83 Kungälv

Mötestider

26
okt

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Starttid:
Ort: Kungälv
30
nov

Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Starttid:
Ort: Göteborg

Dokument

 • Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus
 • Arbetsordning för styrelsen förKungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus
Senast uppdaterad: 2017-04-11 12:01