Informationsmaterial

Här kan du ladda ner olika typer av informations- och presentationsmaterial om Skaraborgs Sjukhus.

Presentationsmaterial

Bildspel om Skaraborgs Sjukhus (pdf-format)

Organisation

Organisationsskiss Skaraborgs Sjukhus 2017 (pdf-format)

Det här hände på SkaS 2017:

  • 436 860 besök gjordes inom öppenvården.
  • 35 460 vårdtillfällen i sluten vård (patienter som är inskrivna på vårdavdelning).
  • 15 800 operationer gjordes.
  • 2 698 barn föddes.

Årsredovisning 2017

Året som gick i korthet 2017

Senast uppdaterad: 2018-03-23 15:38