Informationsmaterial

Här kan du ladda ner olika typer av informations- och presentationsmaterial om Skaraborgs Sjukhus.

Presentationsmaterial

Bildspel om Skaraborgs Sjukhus (pdf-format)

Organisation

Organisationsskiss Skaraborgs Sjukhus 2017 (pdf-format)

Det här hände på SkaS 2016:

  • 419 400 besök gjordes inom öppenvården.
  • 36 490 vårdtillfällen i sluten vård (patienter som är inskrivna på vårdavdelning).
  • 18 900 operationer gjordes.
  • 2 714 barn föddes.

Årsredovisning 2016 (pdf-format)

Året som gick i korthet 2016 (pdf-format)

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32